Тридневен курс - System Simulation With Arena software

Assistant Professor Ibrahim Sabuncu, Ph.D.

From Yolavoa University, Engineering Faculty, Industrial  Engineering Department will conduct 3 days course: System Simulation With Arena software:

 

Day 1, 18 September 2018 (3 Hours): A lecture on system simulation and its software. Discussion on advantages of simulation at real industry. Introduction to Arena. The system simulation software.

Day 2, 19 September 2018 (3 Hours): A lecture on s Simulation Model with Arena. Describing features of Arena Software by modeling a simple manufacturing system.

Day 3, 20 September 2018 (2 Hours): A short lecture about how to improve system simulation modeling skills. Questions and Answer session about system simulation with Arena.

Welcome at TU library at 18,19,20 September at 9 am.

 

Дни на ориентацията за първи курс

Прочети още...

Технически университет – Варна предлага нови програми за продължаваща квалификация на учители

Технически университет – Варна започва активно да предлага през учебната 2018/2019 г. различни форми на продължаваща квалификация на педагогическите специалисти. Обучението е съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Прочети още...

Шести пореден сертификат на ТУ – Варна, за функционираща система за управление на качеството

Екип одитори от варненския клон на сертифициращата организация „Бюро Веритас България“ неотдавна извърши ресертификационен одит на системата за управление на качеството (СУК) на Технически университет – Варна, в рамките на присъщите му дейности. Критерии на одита бяха международния стандарт ISO 9001:2015 и утвърдените вътрешни правила на СУК, съобразени с него.

Прочети още...

Нови перспективи и оптимизъм за сътрудничество между ТУ – Варна и академичните среди в Китай

Новоназначеният началник на отдел „Образование“ в посолството на Китай в София – д-р Мао, посети Технически университет – Варна и обсъди с ректора и академичното ръководство ключови въпроси, свързани с обмена на студенти и преподаватели и с научното сътрудничество между двете държави.

Прочети още...

Откриването на учебната 2018/19 година

Церемонията за откриването на учебната 2018/19 година ще се състои на 17 септември 2018 г. в 10.00 часа пред Ректората (Машинно-технологичен факултет).

Учебната 2018-2019 година за студентите – първокурсници, редовно обучение, в ТУ-Варна ще стартира на 12 септември от 10 ч.

Прочети още...

Информация за здравно осигуряване и стипендии на приетите в първи курс 2018/2019

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ

и

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ-ПЪРВОКУРСНИЦИ

Прочети още...

Технически университет - Варна със сертификат за успешно управление на качеството

Одиторски екип на Бюро Веритас провери работата на всички структури на Технически университет – Варна. В резултат на извършените анализи ръководителят на бюрото за България Станимир Смилков и водещият одитор Мариана Раденкова посетиха университета, за да връчат на ректора проф. дн Росен Василев сертификат за успешно управление на качеството.

Прочети още...

Под 8 процента са незаетите места за първокурсници в ТУ - Варна

На 9 юли беше обявено класирането на първокурсниците в Технически университет – Варна. Държавният план-прием за учебната 2018-19 година към този момент е изпълнен близо 92%, Приемът продължава до запълване на незаетите места. Центърът за прием на документи в Ректората работи всеки делничен ден от 08.00 до 16.30 часа. Телефонът за информация относно свободни места, кандидатстване и записване е 052/ 383 441.

Прочети още...

Три десетилетия с България в сърцето

За общността в Технически университет – Варна винаги е удоволствие да следи успехите на своите възпитаници и да поддържа партньорство и приятелство с тях, независимо от времето и разстоянието. Всяко завръщане на някогашните студенти в университета след години винаги е съпроводено с много силни емоции и носталгия. На една такава вълнуваща среща станахме свидетели в края на месец юни. След почти 25 години възпитаникът на ТУ – Варна от Виетнам - доц. д-р инж. Хюин Кует Танг, посети отново България и гостува на университета. Придружаваше го съпругата му, която също е завършила висшето си образование и е защитила дисертацията си във Варна като студент и докторант в Икономическия университет.

Прочети още...