ТЪРЖЕСТВЕНИЯТ СТАРТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ТУ-ВАРНА, БЕШЕ ДАДЕН С ПЪРВОКУРСНИЦИ – ЗАДОЧНИЦИ

Конферентната зала на университета e изпълнена до предел от току-що напуснали училищните скамейки младежи и девойки, както и от вече натрупали трудов стаж новоприети задочници. Да споделят радостта им са пристигнали и много гости, родители. Всичко в тържествения ден се случва по новому. Ново е ранното откриване на учебната година, при това не от студенти редовно, а от задочно обучение. Новоизбрани са членовете на академичното университетско ръководство, нов е сценарият на ритуала по откриването, различни са и поканените високопоставени обществени деятели.

Прочети още...

АКАДЕМИЧНО ЗВАНИЕ „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” ЗА НАШ ПРОФЕСОР

Деканът на ФД „Докторанти” на ТУ-Варна, проф. д.т.н. инж. Николай Минчев е удостоен с почетното отличие на ТУ-София

Плодотворните колегиални отношения между двата най-големи технически университета в страната бележат начало от 1963 г., когато основател и първи ректор на варненския Технически университет става зам.-ректорът на софийския Технически университет проф. к.т.н. инж. Марин Опрев. Следва обмен на преподавателски и научен опит и логично няколко професори на ТУ-София са удостоени до днес с отличието „доктор хонорис кауза” на ТУ-Варна.
С първото подобно звание за наш преподавател, учен и ръководител, гласувано от университета в София, беше отличен проф. д.т.н. Николай Минчев.

Прочети още...

ПРЕД ПРАГА НА НОВИЯ АКАДЕМИЧЕН МАНДАТ

Дискусия в катедра „Автоматизация на производството” за бъдещото й развитие

Какво предстои след встъпването в длъжност на новия управленски екип на университета? Този въпрос кръжи в академичната атмосфера през последните юнски дни на годината. Но и най-дългото пътуване започва с първата крачка, както са казвали древните. С тази житейска философия ръководителят на катедра АП доц. д-р Емил Маринов свика на ранна дискусия членовете на катедрата. „Мисля, че предстоят поредица от подобни дискусии във всички наши катедри – каза той, давайки ход на изказванията и предложенията. – Необходимо е, за да можем да отстоим завоюваните си добри позиции и да ги разширим с нови постижения чрез усилията на всички.”
За дискусия беше поканен доц. д-р Велко Наумов, зам.-ректор и кандидат за ректорската надпревара.

Прочети още...

ДА ЛОВИ ПОПЪТНИ ВЕТРОВЕ МОНУМЕНТЪТ „ВЕТРОХОД” НА ТУ-ВАРНА

Началото на юни, последен Академичен съвет за мандат 2012–2015 година. Традиционно представяне на защитени намерения, на решени и нерешени проблеми, на основания за бъдещо възходящо развитие. Идва и последната точка от дневния ред – тържествено откриване на монументалната пластика „Ветроход” в парка на университета, дело на ръководителя на катедра „Материалознание и технология на материалите” доц. д-р Радко Радев. Той е автор и на другата монументална художествена пластика пред Ректората – „Абсолвент”.

Прочети още...

НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛ С НАУЧНО ПРИЗНАНИЕ В САЩ И КИТАЙ

Сътрудничеството на ТУ-Варна и Университета в гр. Гент, Белгия датира от 1996 г. Тогавашният асистент от нашата катедра "Електронна техника и микроелектроника" (ЕТМ) Венцислав Вълчев провежда първата си международна 10-месечна специализация в катедра "Електрическа енергия, системи и автоматизация" на белгийския университет. Така се поставя началото на активно сътрудничество, в което през годините са привлечени 5 преподаватели, 9 докторанти и над 20 студенти от катедра ЕТМ. В основата на това сътрудничество са световно известният учен проф. Алекс Ван ден Босхе от страна на Белгия и днешният проф. Венцислав Вълчев от наша страна. Впоследствие проф. Алекс Ван ден Босхе бе титулуван като „доктор хонорис кауза” и почетен професор на ТУ- Варна. Канен е на различни научни форуми у нас.

Прочети още...

КОГАТО СПОРТ И ОБУЧЕНИЕ ПОСТИГАТ РАВЕНСТВО 1:1

КОГАТО СПОРТ И ОБУЧЕНИЕ ПОСТИГАТ РАВЕНСТВО 1:1

Богатата спортна витрина на университета се попълни с още едно заслужено отличие – първо място и златен медал на варненската Студентска универсиада. Има ли допирни точки между популярния спорт тенис на корт и една трудна, но предпочитана от много младежи IT специалност? Отговора намираме в учебното и спортно всекидневие на 20-годишния второкурсник от специалност „Софтуерни и интернет технологии” Калоян Николов.

Прочети още...

„ПО-МАЛКОТО Е ПОВЕЧЕ” В ДИЗАЙНЕРСКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАШИ СТУДЕНТИ

През последните две години студенти от специалност „Инженерен дизайн“ станаха част от престижни национални и международни фестивали за дизайн и визуални изкуства.Техните участия и талант се превърнаха в специфичен израз на виталността на младежкото творчество. Катедрата подкрепя своите млади надежди в подготовката и участието им в авторитетните форуми. Основен двигател в разработването на проектите и организирането на изложбите е преподавателката гл. ас. д-р Кремена Цанкова.

Прочети още...

НАУЧЕН ФОРУМ–ДИСКУСИЯ ПО ПОВОД ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА МОРЕТО

Заслужени отличия за изявени дейци от морската индустрия

Доклади по теми за обучението и професията на корабостроителя, за нейните предизвикателства, за преструктуриране на морската образователна система, за опазване чистотата на морските пространства и пр., събраха в университета изявени морски специалисти и студенти за обмен на образователни и практически знания. Форумът се провежда за втора година, което го превръща в традиционно начинание, вдъхновено от европейския Ден на морето.

Прочети още...

МОЖЕМ ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА Т. НАР. „УМНИ” ИМПЛАНТИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Швейцарски изследователски институт съдейства на наши учени и студенти за модерни практики и идеи в областта на медицинското биоинженерство

Ползотворните контакти на ТУ-Варня, с водещи чуждестранни университети, с научни и изследователски центрове, имаха поредната си изява при гостуването на двама изявени учени от гр. Давос, Швейцария в навечерието на 24 май. Проф. Джеф Ричардс, директор на научноизследователския АО институт изнесе лекция на тема „Транслационна научноприложна изследователска дейност в АО фондация” (институтът е към фондацията). А научната тема на госта от български произход д-р Бойко Георгиев, ръководител на програмата Biomedical services в института, бе „Биомеханични изследвания при разработката на инпланти за фиксация на костни фрактури и лечение на ставни увреждания”.

Прочети още...

УНИКАЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА МОРСКИЯ НИ ТРЕНАЖОРЕН КОМПЛЕКС

Поредно признание „Най-добра в България” за учебна база на световно равнище на ТУ - Варна

Пред преподаватели от Морския университет в гр. Костанца, Румъния, директори на колежи от Република Турция, ръководни представители на фирмата VSTEP, Холандия, президенти на морски компании, кмета на Варна Иван Портних, зам. областния управител Цветомир Петров, ученици от Морската гимназия, ректора на ТУ – Варна, проф. д-р Овид Фархи, преподаватели и студенти беше представено разширението на Морския тренажорен комплекс на университета за обучение на бъдещи корабоводители. Така в навечерието на Деня на българската просвета и култура - 24 май съществуващият вече сектор на комплекса получи завършен вид.

Прочети още...