Лекция на д-р Олаф Ян

Уважаеми Колеги,

На 2 Септември от 10:30ч, д-р Олаф Ян (Olaf Jahn), от ZFMK, Бон, ще представи лекция „The use of automated acoustic monitoring for averting the looming biodiversity crisis“. Събитието ще се проведе в НУК, Конферентна зала. Резюме на лекцията и кратко представяне на лектора са приложени.Посещението на д-р Ян е в рамките на споразумение за сътрудничество между двете институции.

Прочети още...

Безплатни електронни тестове

Прочети още...

Допълнителен прием 2016/2017

Прочети още...

НОВ ВИД ИЗКУСТВЕНИ ДЪННИ РИФОВЕ

Moreto.net , 9.05.2016 г.
Нов вид изкуствени дънни рифове могат да подобрят екологичната среда на Черно море. Това показват резултатите от пилотната инсталация за миди, изградена по проект на екип на проф. д.т.н. инж. Николай Ников от Техническия университет - Варна. Цялата публикация прочетете тук.

Наш студент, днес професор в САЩ и световен авторитет: „Да се отворим към системите за изкуствен интелект”

Пътят на Артур Кордон от лекционните зали на ТУ - Варна, до върховете на световната наука и бизнес прогностика

След като се дипломира във факултета „Изчислителна техника и автоматизация” на нашия университет, варненецът проф. д-р Артур Кордон работи в Астрономическата обсерватория на Варна, в Девненския химически комбинат като компютърен експерт, в централния институт по комплексна автоматизация (ЦНИКА) – филиал Варна и лаборатория ПАРОС към БАН.

Прочети още...

На добър час и успех в живота пожелахме и на абсолвентите от англоезиковото обучение

В края на академичната 2015/16 година ТУ - Варна изпрати и 20 от чуждестранните студенти - абсолвенти.

 

Прочети още...

Започва нов етап в сътрудничеството на ТУ - Варна С Националния университет по водно стопанство и ресурсоползване в Ровно, Украйна

Делегация от Националния университет по водно стопанство и ресерсоползване в украинския град Ровно, посети ТУ - Варна и обсъди с академичното ръководство направленията за развитие на партньорството между двете висши училища, което датира от 2008 година.

Прочети още...

„Пътна карта” ще улесни сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите между ТУ - Варна и Уинт - Охрид, Македония

В началото на следващата академична година да бъде подписан договор за сътрудничество за това се споразумяха на работна среща във Варна ректорите на Технически университет-Варна и на Университета за информационни науки и технологии „Св. Ап. Павел” в град Охрид, Македония.

Прочети още...

Системите за изкуствен интелект в промишлеността - публична лекция на 15 юли

Публична лекция на тема „Как промишлеността прилага системи за изкуствен интелект“ ще изнесе инж. Артур Кордон. Събитието е на 15.07.2016 г., петък от 10.15 ч. в конферентната зала в Нов учебен корпус на ТУ - Варна.

Прочети още...

За доайените на ТУ – Варна - с благодарност и уважение

Академичният съвет на ТУ – Варна и гостите на последното за учебната година тържествено заседание отбелязаха приноса на 34-ма професори, доценти, главни асистенти и асистенти от университета, които са в процедура по оттегляне от активна преподавателска работа.

Прочети още...