Международна Научна конференция

Уважаеми колеги,
Технически университет - Варна ще бъде домакин и един от организаторите на Втората Международна Научна конференция

“Intelligent information technologies for industry”.

Конференцията се организира съвместно с Технически университет от Острава, Чехия, Държавен университет по транспорт от Ростов на Дон, Русия и Технически университет – София. Ще се проведе от 14 до 16 септември 2017 г.
    Сборникът с докладите от Конференцията ще бъде публикуван в сборникa на Springer “Advances in Intelligent and Computin”, който е индексиран в базата-данни на Thomson ISI, SCOPUS and DBLP.
    За по-подробна информация може да посетите сайта на конференцията http://iiti-conf.org/

доц. д-р инж. М. Василева  Зам. ректор УД

Провеждане на курс по Английски език на преподавателите

Моля, в срок до 16.01.2017 година, Ръководителите на катедри да изпратят доклади до Директора на Департамент МФЕО със списъци на желаещите да посещават курсове по английски език за преподаватели от ТУ-Варна, като срещу името на всеки желаещ да бъде отбелязано дали води или е водил занятия в АЕО или тепърва му предстои да води такива.

Ще бъдат проведени два курса от преподавателите в Секция „Езиково обучение“, ДМФЕО. Единият курс ще бъде за преподаватели, които вече имат опит в преподавателската дейност в АЕО. Курсът за тях ще бъде ориентиран към усъвършенстване на езиковите им умения. Другият курс ще бъде по общ английски за колеги, които все още не са водили занятия в АЕО. Нивото, от което ще започне курсът ще бъде А2, като целта е да се покрие ниво В1. Преди началото на този курс ще бъде направен входящ тест на кандидат-курсистите, с цел максимално да се уеднакви нивото, за да се постигнат по-добри резултати.

Прочети още...

Менингова фирма СТАРНАВ пред морски специалности

На 14 декември 2016 г. – сряда, от 15:15 часа в зала 100 на ТВ (Нова презентационна зала), менингова фирма „СТАРНАВ“ ООД ще представи презентация на КАДЕТСКА и СТАЖАНТСКА програма на клиента им – танкерната компанията EURONAV (www.euronav.com) .

Горните програми са насочени към специалностите „Корабоводене“ и „Корабни машини и механизми“.

 Студенти от тези специалности съответно:

 Магистърска програма - 3-ти, 4-ти и 5-ти курс и Бакалавърска програма - 2-ри курс

са поканени да присъстват на презентацията.

Съобщения за членовете на АС 19.12.2016г.

            Уважаеми членове на АС,
Уведомяваме Ви, че на 19.12.2016г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

                                                      Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Анализ на акредитационното състояние на професионални направления и специалности от регулираните професии. Докл.: Зам.Ректор АВО
  2. Приемане на издателски план на ТУ-Варна за 2017 г. Докл.: Зам. Ректор АВО
  3. Приемане на корекции в действащи учебни планове.  Докл. Зам. Ректор УД
  4. Приемане на таксите и план-прием за студенти за учебната 2017/2018г. Докл. Зам. Ректор УД
  5. Анализ на дейността на „ВТП” ЕООД.  Докл.: Управител на „ВТП”
  6. Приемане на план за НИРД за 2017 г. Докл.: Зам.Ректор ННППД
  7. Текущи.

Съобщения за членовете на АС 05.12.2016г.

       Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 05.12.2016г. /понеделник/ от 9.00ч до 12.00ч. ще се проведе Кореспондентско гласуване в Ректората

Прочети още...

Тържествен съвет в навечерието на 8 декември

Ръководството на ТУ – Варна кани всички колеги на тържество за награждаване на студентите с отличен успех и постижения в научни форуми, олимпиади и спортни състезания през учебната 2015/2016 година. По традиция събитието е в навечерието на студентския празник и ще се състои на 5 декември 2016 г., понеделник от 11.15 часа в аудитория  114М.

Нов учебен център за енергиен мениджмънт в ТУ - Варна

„Шнайдер Електрик България“ ЕООД, гр. София дари съвременно електротехническо оборудване за новия Център за диспечерско управление и енергиен мениджмънт в ТУ – Варна. Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в ТУ – Варна и фирмата-дарител канят преподаватели и студенти на откриването на Центъра и на новата лаборатория „Електроснабдяване“ на 1 декември 2016 г. от 17 часа в зала 212 в Електротехническия факултет.

Прочети още...

PHP и Java състезание на 03.12.2016 г.

Code Nest  ви предизвиква да покажете своите умения по програмиране на PHP и/или Java. Участието е свободно и се реализира дистанционно – чрез онлайн платформата. Изисква се предварителна регистрация, а самото задание ще се обяви в 10.00 часа на 03.12.2016. Продължителност – 7 часа. Включи се в предизвикателството и докажи, че заслужаваш една от 10-те награди!

Всички участници ще получат сертификати!

За повече информация: http://challenge.code-nest.com

Прочети още...

Oтбелязване Mеждународния ден на хората с увреждания

Ръководството на Електротехническия факултет и Катедра „Социални и правни науки“ организират на 30.11.2016 г., сряда от 13 часа събитие, посветено на предстоящия Международен ден на хората с увреждания*. Участието е свободно, всички желаещи студенти, преподаватели, специалисти от помагащите професии, експерти в сферата на социалните услуги и устойчивото развитие и граждани са поканени да се включат като гости и слушатели във форума в Технически университет - Варна.

Прочети още...

Промоция (ФИТА) 15.12.2016г.

ПРОМОЦИЯ

НА ФАКУЛТЕТА ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ (ФИТА)

На 15.12.2016 год. от 1300 часа в Пленарна зала на Община Варна ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите ВИПУСК 2016 г. на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, от специалности към катедри:

Прочети още...