Сирма Груп в ТУ-Варна на 24.11.2016

Кариерният център и катедри „КНТ“ и „СИТ“ поканват всички студенти от 3-ти и 4-ти курс и от магистърските програми в ИТ специалностите, да посетят презентацията на

СИРМА ГРУП АД в ТУ-Варна
на 24.11.- четвъртък  от 13.15 ч. в  зала 608 Е

На презентацията ще бъдат разяснени възможностите за стаж в най-голямата българска софтуерна група и за изискванията за работа в ИТ сектора.

Проект "Студентски стипендии-фаза 1"


На 28 Ноември 2016 г. стартира кандидатстване за зимен семестър на уч.2016/17 за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта.

Безплатни курсове за преподаватели

Център за дистанционно обучение организира безплатни курсове за преподаватели по подготовка на видео-лекции, необходими при използване на електронно обучение.

Дати:
10.01.17г. -  зала 513-2Е - от 9 часа
11.01.17г. -  зала 513-2Е - от 9 часа
12.01.17г. -  зала 513-2Е - от 13 часа
13.01.17г. -  зала 513-2Е - от 13 часа

Моля желаещите да се запишат в ЦДО.
доц. д-р инж. Слава Йорданова

Съобщения за членовете на АС 21.11.2016г.

            Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 21.11.2016г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за изпълнение на препоръките от институционалната акредитация на ТУ-Варна. Докл.: Зам. Ректор АВО
2. Анализ на академичната мобилност по програма „Erasmus“. Докл.: Р-л отдел МС
3. Текущи.

Промоция на ЕФ - 02.12.2016г.

    На 02.12.2016 год. от 13.30 часа ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2016г. при Електротехнически факултет:

Прочети още...

От 21.10.2016 г. достъпът до базите данни

От 21.10.2016 г. достъпът до базите данни Scopus и ScienceDirect е възстановен.

Университетска библиотека

Футболна есен 2016 в ТУ - Варна

На 24 октомври стартира есенният вътрешен турнир по футбол на Технически университет - Варна. Амбиции за шампионската титла имат студентите от 24 отбора, които ще се състезават в три групи в предварителните кръгове. Най-добрите ще премерят сили на финала на 03.11.2016 г. Всички срещи ще се играят на откритото футболно игрище в спортния комплекс на ТУ - Варна, вход свободен.

Прочети още...

Съобщения за членовете на АС 24.10.2016г.

Уважаеми членове на АС,
Уведомяваме Ви, че на 24.10.2016г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Анализ на КСП и приемане на мерки за подобряване организацията и ефективността на КСП за 2017/18 год.
Докл. Зам. Ректор УД
2. Приемане на Правилник за прием на студенти в ОКС „Бакалавър“ за учебната 2017/18 год..
Докл. Зам. Ректор УД
3. Корекции на учебни планове за ОКС”Магистър”.
Докл. Зам.Ректор УД
4. Текущи

Презентация на Старгейт Маритайм ЕООД в ТУ-Варна на 20.10.2016 г.

Старгейт Матитайм ЕООД стартира кампанията си за подбор на студенти за практика през 2017 г. В програмата могат да се включат студенти 2-ри и 3-ти курс, завършващи образованието си през 2019г, от специалностите „Корабоводене“ и „Корабни машини и механизми“. По време на презентацията ще бъдат дадени насоки и ще се планира провеждането на психологически тест за подбор на студентите, които ще бъдат поканени на интервю.

20.10.2016 г. 212 ЕФ 15.15 часа Кариерен център

Курсове по Английски език и AutoCAD

Кариерният  център организира за поредна година курсове за студенти   и млади специалисти :  Английски език – различни нива, и въведение в техническото чертане с AutoCAD. Курсовете се водят в университета, вечер, във време определено от курсистите. За повече информация : Кариерен център, Николова, МФ-фоае .GSM 0899667787. www.careercenter.tu-varna.bg