Студентско състезание, заредено с предприемачески дух и иновативни идеи

       Стратегия на всички академични звена в университета е още по време на учебния процес да осигуряват  контакти на възпитаниците си с бизнеса. А тази необходимост все повече се споделя и от фирмите, заинтересовани за подготовката на бъдещите си висши специалисти. Много успешен свой модел в това отношение установи през годините катедра „Индустриален мениджмънт” за двете си специалности – „Индустриален мениджмънт” и „Технологично предприемачество и иновации”.

       Тази година в полезното начинание на катедрата се включиха 11 фирми от страната – „411 Маркетинг“, Картонажна фабрика „Чайка” АД, Societe Generale Експресбанк, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, „Теси” ООД, Sitel България, „СТАРТ” АД, „Скай-К“ АД, IRP България, „Трайдънт Фрейт” ООД.

Представители на фирми, преподаватели от катедрата, студенти в обща зала, с  общи интереси

         Основната цел на инициативата за решаване от студентите на казуси, свързани с реалния бизнес, обобщи при откриването на ръководителката на катедра „Индустриален мениджмънт” доц. д-р инж. Таня Панайотова „Във века на технологичните промени стремежът ни е да подготвим ръководни кадри, способни да осъществят реформи в индустриалния сектор при условията на пазарна и глобализираща се икономика. Чрез професионалната  квалификация „инженер-мениджъри, студентите да придобиват умения за управление на  малки, средни и големи предприятия”.

       Според регламента на състезанието с участващи 11 отбора от катедрата, от първи до четвърти курс, те трябваше да намерят решения на производствени казуси и проблемни ситуации, свързани с дейностите на 11-е  участващи фирми. Казусите бяха предварително определени от фирмените представители и веднага след откриването на форума студентските екипи ги получиха на жребиен принцип. Бяха им дадени 2 часа, за да ги решат, като за целта се оттеглиха в зали на университетската библиотека, където имаха право да   ползват при необходимост и интернет мрежата. Изискваха се дълбочина при анализа на проблемите; умения за адекватно приложение на теоретичните знания; систематизиране на подготвената информация; изводи и обобщения; убедителност при презентациите.

Поради големия брой на участващите състезателни екипи и на фирмите, ще илюстрираме същността на състезанието  чрез работата на два само студентски отбора (взети на случаен принцип), решили казусите на две от фирмите.

          Едно от всичките получили се полезни взаимодействия при състезанието

беше между фирма „СТАРТ” АД, основен спонсор на инициативата, и третокурсничките Милена Вълчанова и Тихомира Тодорова. Фирмата е част от компанията Monbat Group, която управлява 2 наши завода – в градовете Добрич и Монтана. Представеният на състезанието от мениджър „Човешки ресурси” г-жа Дияна Тончева завод в Добрич, е за производство на акумулатори и оловно-кисели стартерни батерии за тежкотоварни автомобили, автобуси, селскостопанска и железопътна техника. Г-жа Тончева е задала казуси за състезанието, свързани с производствения процес – да се изготви план за изпълнение на годишната производствена програма с оглед на необходимото оборудване и числеността на работната сила; да се направи схема на производственото помещение с разположение на оборудването, на транспортните коридори и буферните площи. В заданието бяха посочени и конкретни данни, свързани с материалната част.

Г-жа Тончева уточнява с Милена и Тихомира изискванията на фирмата по казуса.

       При последвалата презентация на вече решените в библиотеката казуси, Милена и Тихомира представиха пред присъстващите в конферентната зала конкретни свои предложения. Бяха взели предвид габаритите на машините и разположението им,  броя на изпълнителите при работата на отделните смени, нужните суровини и т.н. Това даде повод момичетата да бъдат поканени за стаж в завода, а впоследствие при заявено желание да заемат и работни  позиции.

          Възможно ли е у нас да се отглежда екзотичната зърнена култура киноа?

Този въпрос  обмисляха в рамките на предоставеното им време  четвъртокурсничките Диляна Дякова и Кристина Изворова.  Казусът на фирма „Скай-К” АД изискваше да се предложи начин за разширяване на   досегашното й производство от ечемик, царевица, слънчоглед, рапица. Отговорът на двете момичета беше  занапред фирмата да отглежда върху площите си много търсените в последно време на пазара култури киноа и лимец. Но бъдещите инженер-мениджъри не бяха се задоволили само с това. За краткото време бяха провели чрез телефоните си анкетно проучване с фирмите, притежаващи магазини за продажба на биопродукти – „Зелен биомагазин”, „Зоя”, Boutig Foods. Проявявайки интерес към евентуално производства на киноа и лимец на фирма „Скай-К”, те бяха споделили и изискването си за оферти, за пакетиране на продукцията в по-малки или по-големи опаковки в суров вид и т.н. В резултат двете момичета предложиха на „Скай-К” да изгради свой цех за пакетиране на продукцията, да подготви сертификация за работа с биопродукти, да определи ценови оферти  и т.н.

Диляна и Кристина защитават идеите си.

          Стойностната работа на Диляна и Кристина бе удостоена от общото жури на  11-е фирми с второто място на студентското състезание (съекипникът им Васил Димитров не можа да присъства, защото заедно с обучението работеше като брокер във фирма за недвижими имоти). Първото място беше за Даниела Атанасова и Невен Вели, който също не можеше да присъства в залата при награждаването на победителите.  Бяха разработили иновативна рекламна стратегия за маркетинговата фирма „Сител”. Третото място остана за  Младен Николов и Даниел Стойков за предложена рекламна схема в полза на Societe General Експресбанк.

Доц. Таня Панайотова награждава за третото място Младен и Даниел.

       Разбира се, за всички състезатели имаше грамоти и много награди –  от катедрата, от фирмите, всяка от които допълнително номинира и награди предпочетен отбор в своя отделна класация.

         А за преподавателите и фирмените представители остана удовлетворението от разменените размисли и предложения при проведената междувременно дискусия на кръгла маса „Взаимодействието „образование-бизнес” – движеща сила на предприемаческия дух и иновациите”.

       Самата организация  на събитието също показа високо професионално равнище. Освен от преподавателите на катедрата, тя беше осъществена и с приноса и на кариерния  консултант на университета г-жа Лидия Николова, и на ръководителя на университетската библиотека г-жа Любов Вълкова.

      Постигнатото на форума  напълно оправда положените  усилия в полза на образованието и бизнеса, в полза на талантливите млади мениджъри и на икономиката ни. Това намери израз в десетките покани, отправени към участващите студенти от страна на фирмите, за бъдещи техни стажове, практики, работни позиции. „Не знам друга подобна инициатива поне в региона”– определи зам. областният управител по култура, образование и младежки дейности на област Варна г-н Илиян Карагьозов. „Днешното събитие е само част от стратегията на университета  за създаване на устойчива връзка с бизнеса” – обобщи доц. д-р Розалина Димова, зам.-ректор по научната дейност.

Николай ЖЕКОВ