Във Фестивалния и конгресен център дипломите си получиха абсолвенти от изключително необходими на обществото и бизнеса специалности

            Лекции, курсови работи, изпити, оценки – всичко това остана назад във времето за 260 випускници-2017-а на Машинно-технологичния факултет на университета. Напред в бъдещето се изправяха изпитите и оценките  на реалния живот.  
            В големия салон на емблематичния за Варна Фестивален център бяха насядали с абсолвентските си тоги бакалаври и магистри от 6 катедри на факултета и десет инженерни учебни специалности. Трепетно очакваха  последния акт на  висшето си образование – връчването на заслужените дипломи –  възпитаници на катедрите „Материалознание и технология на материалите”, „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”, „Индустриален дизайн”, „Транспортна техника и технологии”, „Механика и машинни елементи”, „Индустриален мениджмънт”.


В очакване на заслужените дипломи.

            Когато вълнението стигна апогея си, дикторът на тържеството обяви появата на сцената на довчерашните наставници на бившите вече студенти – университетското ръководство и преподавателите им. В тържествените си академични тоги, също видимо развълнувани, се появиха ректорът на университета проф. дн. инж. Росен Василев, зам.-ректорите доц. д-р инж. Маргрета Василева, доц. д-р Цена Мурзова, доц. д.н. Тошко Петров, ръководителят на факултета доц. д-р Георги Антонов и неговата заместничка доц. д-р инж. Павлина Тотева, ръководителите на катедри доц. д-р инж. Николай Атанасов, доц. д-р инж. Евстати Лефтеров, доц. д-р инж. Таня Панайотова, доц. д-р инж. Здравко Иванов, проф. д-р Пламен Братанов.


Всички на крака за култовия студентски химн.

            Приветственото слово на ректора на ТУ – Варна проф. дн Росен Василев даде израз на общите емоции в залата, на преживяното през годините, на надеждите за бъдещето, вече извън учебните и лабораторни зали.
            „Днешният празничен ден – обърна се към випускници, родители, близки и приятели в претъпканата зала той – внася нов импулс в нашите общи усилия за по-добро бъдеще на висшето образование. Нов импулс за всички млади хора, които днес тръгват или са тръгнали по своя професионален път. Той няма да е лек и гладък, но със сигурност ще е зареден позитивно от тяхната младост и оптимизъм. Техническия университет на Варна повече от половин век се развива и утвърждава като модерен регионален, национален  и европейски образователен, научноизследователски и информационен център с висок авторитет в обществото и бизнеса, интегриран в европейското образователно и изследователско пространство. А неговият Машинно-технологичния факултет заема своето подобаващо място в нашата академична институция още от самото й основаване.  Преподавателите и възпитаниците на всички специалности във факултета имат съществен принос за постигането на забележителни научни резултати и постижения в областта на машиностроенето и машиностроителните технологии, на транспортната техника и технологии, на индустриалния дизайн, на индустриалния мениджмънт.
             Факултетът днес съчетава най-благородното от българската инженерна традиция и иновациите в науката и индустрията. Предлага високо качество на обучението, съчетано с лабораторна практика за авангардни научни постижения. Затова използвам случая да поздравя колегите и всички бивши и настоящи студенти по случай 55-ата годишнина от основаването на факултета. Горди с неговата история, бъдете уверени и в бъдещите си успехи! Благодаря ви, че избрахте нашия Техническия университет и останахте верни на избора си от първия учебен ден до днес. Завръщайте се когато можете при нас, за да споделяте своите търсения, успехи, а защо не и разочарования. Винаги можете да разчитате на нашата подкрепа с професионален и чисто човешки съвет. Не губете ориентирите си, не губете младежкия си ентусиазъм, вярвайте в себе си и не се огъвайте пред неизбежните трудности. Но не забравяйте, че времето, в което живеем, бързо заменя добитите знания, колкото и съвременни да са те. Затова съхранете желанието си да получавате все повече и все по-нови знания според   стратегията за учене през целия живот. Не забравяйте разбира се и да вземате от живота всичко онова, за което мечтае младият човек – любов, свое семейство, деца, уютен дом, пътешествия, забавления”.
            Проф. Василев не пропусна да се обърне и към родителите, близките, приятелите на випускниците, за да изрази удовлетворението си от тяхната безценна подкрепа, спомогнала да стигнат те до днешния свой забележителен ден и да могат занапред  да вървят уверено по избрания професионален път.
            Чувствата и вълненията на випускниците изрази в емоционалното си обръщение на благодарност към академичното ръководство и преподавателите пълната отличничка магистър Нели Велева от катедра „Индустриален мениджмънт”: „Вие ни помогнахте да осъществим целите си!”
            Кулминацията на тържествената промоция  дойде с раздаването на дипломите на всеки от присъстващите бакалаври и магистри. Но по право – най-напред на шестимата магистри редовно обучение, заслужили да увенчаят   дипломирането си  с пълно отличие и съответно със златната значка на университета: Страцимир Димов, Самвел Матинян, Пламен Георгиев, Теодора Пенева, Росалена Николова, Нели Велева. Със сребърни значки се окичиха 53-ма дипломирани, останалите – с обикновени, не по-малко ценни значки.

            И след връчването на дипломите вълненията извън залата продължаваха:


На Габриела и Сезел все още е трудно да повярват, че държат в ръце дипломите си.


Студентката
от Медицинска академия Анжелика Иванова посреща приятеля си от   специалност „Химическо машиностроене”, отличникът Страцимир Димов.


Нетърпеливо очакване с  обич и с цветя.

             На добър път в живота! На добър път в живота!... – повтаряха през тези незабравими мигове всички съпричастни на събитието. „Ще се справим, подготвени сме!” – отвръщаха мислено младите, току-що дипломирани инженери.

Николай ЖЕКОВ