Технологичното бъдеще на света даде заявка за потенциала си  чрез презентации на футуристични проекти във фоайето на Машинния факултет на университета.  Най-оптимистичното е, че проектите и бизнес идеите бяха плод на знанията и творческото мислене на младежи и девойки, намиращи се още пред прага на науката.
            След предварителен подбор за участие в състезанието „Най-добра иновативна идея” бяха класирани 25 отбора от Бургас, Варна, Враца, Добрич, Исперих, Казанлък, Кърджали, Силистра, Петрич с общо 103  състезатели от
X, XI, XII клас. Организирано за втора поредна година от катедра „Индустриален мениджмънт” и от нейния студентски клуб по предприемачество и иновации, средношколското състезание показа нараснал авторитет в страната, с увеличен брой отбори и участници от много повече градове.

Част от средношколците иноватори представят проектите си.

            Любопитната публика отчете фактът, че основни насоки в идеите и разработките на участниците бяха две теми: екологичната защита на жизнената среда и енергийната ефективност.
            Компетентно жури от представители на бизнеса, спонсори на състезанието и преподаватели от катедра „Индустриален мениджмънт” оцени представените иновативни идеи по ред критерии, сред които възможна реализация,   реалистичност.
Несъмнено най-плътно се бяха доближили до тези основни изисквания момичетата от Професионалната гимназия по икономика в Кърджали Даниела, Есра, Сание, Симона. Те заслужено бяха класирани на

               първото  място за успешно защитени иновативни идеи

 Притеснени от факта, че родният им град е в Топ-10 на най-замърсените в страната, те стигат до извода, че добро решение за по-чист въздух е засаждането на екзотичното китайско дърво пауловния, познато у нас едва от няколко години. Момичетата го наричаха „фабрика за кислород”, защото 10 пъти по-бързо абсорбира въздуха, като поглъща въглеродния диоксид и отделя много кислород. Израства за 3 години, а при отсичане се възстановява. Наричат го „дърво на бъдещето” и заради това, че всичко в него се използва – дървесина, листа, цветове. Очаква се бързото му разпространение и у нас.
            Открили незаменимите свойства на пауловния, иноваторките, които са контактували и по други свои проекти с общинските и областни власти на Кърджали, са решени да им предложат засаждане на пояс от китайското дърво около водното огледало на язовир „Кърджали”. И така техният град да излезе от неприятния Топ-10. Убедени са, че   предложението ще бъде прието и докато завършат висшето си образование пръстенът около язовира ще се затвори.

Победителките представят залесяването около  язовир „Кърджали”.

               Второто място за идеята  „Екокъща и биопродукти”

 спечелиха учениците от Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии във Варна: Диляна, Джулия, Мирослава, Димитър, Манол, Алекси, Павел. Проектът им е за къща, представляваща затворена екосистема със собствен източник на електроенергия, произвеждана от Браунов водороден генератор. В къщата ще се пречиства и ползва дъждовната и отпадна вода. Биопродуктите също ще са собствено производство и ще се отглеждат в двора чрез растителни суровини и пчелен восък. След първоначалната инвестиция месечните разходи за цялостното функциониране на къщата ще са едва 33.34 лв.

При представянето на екологичната идея пред журито в аудитория 114.

Макар адресирана към по-далечно бъдеще,

                трето място спечели идеята за   асфалтови пътища

от излезли от употреба фотоволтаични панели.  Мотивирано я защитиха единадесетокласникът Валери   и десетокласникът Борислав от Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в гр. Казанлък. Подобни пътища трябва да генерират електрическа енергия, която ще се ползва за осветлението на пътната маркировка, на пътните знаци. Ще имат   дренажна система за рециклиране и повторно използване на водата от дъждове и снегове, попадащи върху настилката. Междинен пласт между панелите и повърхността, създаден от отпадъчни материали ще обира вибрациите и ще уравнява настилката. За да се устойчиви, в завършения си вид панелите ще са изградени от здрави композитни материали, раздробявани и   химично третирани. За допълнителна якост плоскостите им ще са с изтеглен въздух, а под тях ще се наставя равен пласт от отпадъци. Така и природата ще се освобождава от тях.  Изпълнението ще  е   скъпо,  но  компенсация – много по-продължителната   трайност на настилките.

Валери и Борислав обясняват идеята си за пътища на бъдещето.

Темата за оптимизирано ползване на асфалтовите пътища е движила и размислите на единадесетокласниците от Варненската търговска гимназия Константин  и Станимир. Защо за зареждането на един електромобил за 400 километра придвижване да се губят цели 30 минути, като това би могло да става директно от самото пътно платно по време на  движение. На 30 см дълбочина под него би могло да се поставят проводници и пусканият през тях ток да създава електромагнитно поле. Чрез индукционно прикачване то ще предава енергия към поставени приемници под шасито на всеки автомобил. Това ще прави и автомобила  по-лек, защото ще  се намалява тежестта на батериите.

            Свързана с изкуството се оказа   

                другата класирана на трето място иновативна идея – „Арт квадрат”

В подвижна стая, изработена изцяло от стъкло, за да се вижда и отвън в  нея,  ще се провеждат различни артизяви – дни на рисуването, пеенето, инструменталните изпълнения и т.н. Ще участват изявени изпълнители за запознаване с творчеството им. Млади автори ще имат първите си срещи с публика. Идеята би могла да има и бизнес измерения, смятат авторите Виктория, Есен, Милица, Северина.
На младите хора е присъщо и да се забавляват. И докато танцуват в дискотеки, движенията им могат да създават част от нужната за осветлението на залата енергия чрез пиезоелектрически дансинг с кварцови кристали и керамика.
Интерес предизвикаха и идеите за пералня на бъдещето, машина за рециклиране на употребявани дрехи, за ученически униформи с шевици и т.н.
            Впечатлен от съдържателните иновативни идеи, ректорът на университета проф. дн Росен Василев поздрави участниците, като им пожела нови постижения и отлична реализация в живота, защото те са доказали, че бъдещето е тяхно.
            Доц. д-р Таня Панайотова, ръководителка на катедра „Индустриален мениджмънт” зарадва участниците със съобщението, че всеки получил грамота за участието си в състезанието, би могъл да запише специалност в ТУ – Варна, без да полага кандидатстудентски изпити, само с подаване на необходимите документи.
        Напълно основателно решение, защото младите иноватори издържаха по-важния изпит – този, че могат не само да мечтаят, а и да мислят градивно.

Николай ЖЕКОВ