Още 243 възпитаници на университета   поемат професионалния си път

             Уплътненият с нови катедри и специалности факултет даде за петдесети път от създаването си пътните карти за живота на свои бакалаври и магистри, неотдавна положили заключителни изпити. В тържествената церемониална 114-а зала на университета репортерските камери отново ловяха обяснимо развълнувани младежки  лица и просълзени от законна  гордост родители. Отново владееше залата опияняващата емоция на  химна Gaudeamus igitur.

По време на студентския химн. В тоги – декан Хаджидимов и зам.-ректор Минчев.

            Да получат дипломите си очакваха абсолвентите от специалности „Корабостроене и морска техника”, „Експлоатация на флота и пристанищата”, „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда”, „Топлотехника”, „Агрономство”, „Производство на посевен и посадъчен материал”. Дни по-късно щяха да тържествуват и колегите им от специалностите „Корабни машини и механизми” и „Корабоводене”.
            Речите на зам.-ректор доц. Николай Минчев, на декана на факултета доц. Илия Хаджидимов, на преподаватели бяха изпълнени с носталгия по отминалите години на общи усилия и с увереност за сполучливата професионална реализация на техните възпитаници. „За тези години постигнахте много – обърна се към абсолвентите доц. Минчев. – Но ви предстоят не по-малки предизвикателства. Не губете кураж, а отново и отново се учете, преодолявайки трудностите на професиите си и на живота.”

Доц. Минчев връчва дипломите и отличията.

           Доц. Хаджидимов напомни, че много от дипломираните през този ден няма да получат лично дипломите си, защото в момента са на кораби в морето, вече приели като стажанти предизвикателствата на професиите си. „Корабостроенето е една от най-древните специалности, но въпреки че в последните години се наложиха интензивно развиващи се, агресивни специалности, то е достатъчно жизнено и устойчиво, с добро бъдеще”.
            „Вие завършихте обучението си в единствената специалност в страната – обърна се към корабните инженери доц. Петър Георгиев. – Затова носете гордо името на своя университет, като образовани продължители на една вековна професия.”
            А агрономическите специалности? „Те са жизнено важни за всички, затова вас, млади колеги, ви очакват достатъчно  възможности за реализация” – заяви доц. Драгомир Пламенов. Същите уверения сподели за абсолвентите от „Топлотехника” и доц. Ирина Павлова.
            Бурни аплодисменти за осемте пълни отличници при връчването на златните значки на университета. Първи имаха честта да ги получат магистрите от „Корабостроене и морска техника” Йордан Денев и Гюрай Саидов. Последваха ги магистрите Павел Георгиев, Стефан Митев и Николай Иванов от „Експлоатация на флота и пристанищата”, агрономите магистър Теодора Димитрова и бакалавър Десислава Бонева, магистър Таня Драганова от „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда” (ТТОМОС).

Прави – Таня Драганова и Йоанна Христова, отличени в конкурс на АН на Русия.

             Ръкопляскания и радостни възгласи и за всички останали абсолвенти при получаването на дипломите и значките с логото „ТУ – Варна”.
            На първите редове в залата бяха се настанили две известни от друго важно събитие девойки – магистрите Таня Драганова (златна значка) и Иоанна Христова от ТТОМОС. Още като бакалаври те се оказаха единствените българи, отличени със стипендии и сертификати на Общоруски открит конкурс с международно участие, организиран от Руското министерство на образованието и науката и от Руската академия на науките. За да получат това отличие момичетата бяха участвали в научни конференции, в различни изследователски проекти, между които проект за определяне качеството на черноморските води и развитието на неговите аквакултури .
          Многозначителен е фактът, споделен на тържеството от зам.-ректор доц. Минчев, че към същата специалност ТТОМОС е бил проявен интерес от чужбина. И предстои тя да бъде преподавана в Украйна по нашите учебните планове и програми.


Полетът на академичните шапки и на…мечтите.

            На тържествената церемония се открояваше и най-младият присъстващ, може би бъдещ студент на университета – шестмесечната Вайалид, придружаваща   дипломираната си майка бакалавър Анастасия Пенчева. „Магистратура ли? – Мисля да запиша, но по-късно, за да мога да се грижа по-добре за дъщеря си, докато порасне” – заяви агроном Пенчева.

Малката  Вайалид в ръцете на колежка на майка си Анастасия.

            Дипломите са само първата важна стъпка към избраната професия. Нататък са трудът, творческото му прилагане, усвояването на актуалните за специалността нови знания и умения.

Николай ЖЕКОВ