Студентският химн Gaudeamus igitur отново изправи на крака препълнената тържествена зала на университета. Вълнението, обхванало присъстващите, се подсилваше от очакваното връчване на отличията за най-добре трудили се студенти през учебната 2015/2016. Те бяха защитили достойно името на университета в редица области на науката, образованието, спорта, както и при участията си на национални олимпиади, при обществени дейности.

           
На крака за химна, за празника, за знанието.

            След представянето на членовете на академичното ръководство и на председателя на Съвета на настоятелите на ТУ – Варна, ректорът проф. д-р Росен Василев поздрави присъстващите по повод студентския празник с думите:

            „Скъпи студенти, уважаеми колеги преподаватели, уважаеми гости! Поздравявам ви с предстоящия студентски празник със 110 годишна история – 8 декември. Той е празник на младостта, на дръзновението на младите хора, тръгнали уверено по пътя на науката и знанието,за да реализират своите мечти. Той внася нов импулс в общите ни усилия за по-добро бъдеще, изпълва ни с позитивен заряд. 
            Преподавателите и възпитаниците на университета  имат съществен принос за забележителни научни постижения в много области на техническите и други науки, създавайки научни школи и постижения в областта на съвременната наука у нас и в чужбина. Важен принос в това отношение имат нашите изявени студенти, участвали в научни, технически, спортни и други национални и международни форуми, в проекти, изложби и състезания, в различни теоретични и приложни области на инженерните науки.
            Поздравявам всички за постигнатите резултати и съм уверен, че нашите студенти и занапред ще се развиват като мислещи личности, притежаващи необходимите знания и професионални умения, за да бъдат полезни за себе си и за обществото.
            Надявам се заедно да се справяме с всички предизвикателства, изправени пред нас, за да осигурим на възпитаниците си  не само качествено образование, но и възможности за успешна професионална реализация.

            Честит празник и приятни изживявания!”

            Продължително аплодирани, един след друг се явяваха на трибуната студентите,  удостоени със заслужени грамоти и  награди, за да им бъдат те връчени от ректор проф. Василев.

           
Проф. Василев връчва   грамота на третокурсничката Глория Гочева.

            Честта да бъдат отличени първи имаха 51 пълни отличници за отминалата учебна година.

                        Последваха:
    *  шест студенти (и техен преподавател) – за отлично представяне в V Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Ст. Додунеков“
    * осем студенти (и техен преподавател) – за отлично представяне във форума „Изгряващи звезди“ в „София Тех Парк“ и на 72-ия Международен технически панаир – Пловдив
    * петима студенти – за активно участие в извънаудиторни занятия по висша математика със систeмата за компютърна алгебра Maple и за подготовка на учебни материали
    * петима студенти – за активно участие и принос в кандидатстудентската кампания на ТУ – Варна
    * шест студенти – за участие в ХХVІІІ Републиканска олимпиада по програмиране 2016
    * дванадесет студенти – за участие в подготовката на ХХІХ Републиканска олимпиада по програмиране 2017
    * трима студенти – за отлично представяне в състезанията по плуване на ХVІІ Варненска универсиада – пролет 2016 и „Купа 8-ми декември“- есен 2015
    * осем студенти – за отлично представяне в състезанията по волейбол на ХVІІ Варненска универсиада – пролет 2016 и „Купа 8-ми декември“- есен 2015
    * девет студенти за отлично представяне в състезанията по футбол на ХVІІ Варненска универсиада – пролет 2016 и „Купа 8-ми декември“- есен 2015
    * един студент – за отлично представяне и първо място в състезанията по тенис на ХVІІ Варненска универсиада – пролет 2016
    * един студент – за отлично представяне в състезанията по лекоатлетически крос на ХVІІ Варненска универсиада – пролет 2016 и „Купа 8-ми декември“- есен 2015
    * един студент – за отлично представяне и първо място в състезанията по шахмат на ХVІІ Варненска универсиада – пролет 2016
    * шест студенти –  за отлично представяне в състезанията по боулинг на ХVІІ Варненска универсиада – пролет 2016 и „Купа 8-ми декември“- есен 2015
    * четирима студенти – за отлично представяне и първо място в състезанията по тенис на маса на ХVІІ Варненска универсиада – пролет 2016

            С благодарност за получаваното качествено образование и за подготовката  на студентите за живота, към академичното ръководство и преподавателите на университета се обърна председателката на Студентския съвет Доника Илиева.

            Следвайте мечтите си, пожела накрая на всички колеги тя. Весел празник и успешна академична година!

Николай ЖЕКОВ