Дипломите си получиха 65 абсолвенти от випуск 2014
на катедра „Автоматизация на производството”

Тържествената 114-та зала на Машинно-технологическия факултет отново е изпълнена с развълнувани млади хора, облечени в ритуални тоги. Не по-малко развълнувани са и техните родители, приятели, дошли да споделят и заснемат паметното събитие. На трибуната в академична тога с отличителните ректорски ленти се изкачва проф. д-р Овид Фархи.С него са председателят на Съвета на настоятелите д-р хонорис кауза на университета Христо Христов, зам.-ректорът доц. д-р Велко Наумов, началникът на учебнометодичния отдел доц. д-р Петър Петров, ръководителят на катедрата доц. д-р Емил Маринов.
Всички стават на крака за вековния студентски химн Gaudeamus igitur.Звучи студентският химн.

През съзнанието на абсолвентите бързо преминават годините на напрегнат труд, на приятелства, на забавления, които предстои да оставят зад себе си, за да се посветят на нови задължения, нови постижения и нови радости. Може би най-добър израз на мислите и вълненията им в момента съдържа стихотворението „Раздяла” на някогашния абсолвент, поета Петър Караангов:
Приятели, другари мои, братя,
разделяме се, тръгваме на път.
По пътя често има силен вятър,
но бурите не ще ни повалят.


Танцов поздрав за абсолвентите от университетския ансамбъл „Гергана”.

Тържествените приветствия от трибуната зазвучават като концентриран израз на преживяното и постигнатото от абсолвенти и преподаватели, както и на надеждите за бъдещето.
Проф. Овид Фархи: „Днес в тази зала ни е събрал един прекрасен повод. Пред нас е продукцията на катедра, оказваща голямо влияние върху развитието на университета. Вие, нашите абсолвенти, овладяхте изключително ценни и в национален, и в международен план специалности и придобихте зрялост, която ще ви движи напред при реализацията ви в живота. В областта на автоматиката всеки от вас ще има огромно поле за професионална изява. Важното е да покажете на пазара на труда, че знаете повече от другите, че можете повече от другите. Това е залогът за вашия успех.
Уважаеми родители и близки на нашите възпитаници! Сега те отлитат не само от нашия университет, но и от вашите домове. Но където и да ги отведе пътят им, ние и вие ще сме с тях, ще очакваме и ще се радваме на постиженията им. Искам да благодаря на преподавателите, че успяха да им отдадат своите знания и опит. А между тях и тези момичета и момчета вече има изградени тесни връзки. И по този начин ние винаги ще споделяме идеи, ще обменяме информация. Така научните знания ще се предават през поколенията и ще се съхраняват за едно по-добро общо бъдеще.”
Д-р Христо Христов: „Независимо от някои проблеми сега в страната, уважаеми абсолвенти, големият интерес към вашата специалност си остава и несъмнено ще се развива. Специалността „Автоматика” е с огромен принос за индустриалното минало на България и е особено важна за настоящето и бъдещото й развитие. Затова винаги и навсякъде ще бъдете търсени специалисти. Надявам се, че с гордост ще се наричате възпитаници на варненския Технически университет и винаги ще поддържате връзките си с него.”
Доц. д-р Маринов: „Горещо приветствам 42-рия випуск от основаването на катедрата през 1970 година. Днес изпращаме в професионалния живот 65 успешно дипломирани инженери в областта на автоматиката от двете образователноквалификационни степени – бакалавър и магистър. Това е един много успешен випуск – двама са с дипломна защита 6,00 и деветима с успех над 5,50. На конкурса на община Варна за най-добра дипломна работа на варненски студенти, провеждан всяка година, бакалавър Даниел Кондов и магистър Стоян Димитров спечелиха съответно втора и трета награда. По данни от 2008 г. за нашите випускници, 80 на сто от тях имат успешна реализация по специалността си. Очевидно е, че автоматизацията е една изключително търсена специалност. В полза на това говори и твърде големият приток на кандидати за нашите магистърски програми. През тази година две трети от всички наши магистри са от други специалности и от други университети на страната.
Много важен момент е взаимовръзката студенти – преподаватели, необходима и за двете страни. Винаги можете да разчитате на катедрата, уважаеми млади колеги, за съвети, за консултации, за да продължите образованието си в нашите магистърски и докторски програми. Но тази двустранна връзка е изключително важна и в обратната посока – вашите мнения, вашите препоръки, реализацията ви биха били своеобразен коректив за нас в непрекъснато променящите се условия и изисквания на днешния и утрешния ден.”
Идва най-тържественият миг – връчването на дипломите! По право първо ги получават пълните отличници. С пожелания за успехи ректор проф. Фархи връчва заслужения диплом с оценка 6,00 на магистър Атанас Павлов. Младият инженер по автоматика получава и високото отличие „Златна значка” на университета.


Атанас Павлов получава инженерния си диплом.

С диплом за пълно отличие и златна значка е удостоен и магистър Красимир Босилков.
Развълнувани заради резултата от усилията си – инженерните дипломи – залата напускат и уверено се отправят към бъдното и другите млади специалисти по автоматика на производството.
А преди това като последен студентски акт – снимки за вечен спомен пред Ректората, прегръдки, цветя, ритуално хвърлени шапки във въздуха. И увереност, че пред професионалната и житейската зрялост на новопокръстените инженери са още много празници и градивни делници.

Николай ЖЕКОВ