Изложение на Асоциация „Корабостроене и кораборемонт” под мотото „Възможности за обучение, повишаване на квалификацията и реализация”

Като един от основните 38 члена на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) Варненският технически университет се представи на изложението в галерия „Графит” с рекламен щанд, а специалност „Корабостроене и морска техника” с информационен. Десетки настоящи и бъдещи студенти, професионалисти, граждани бяха дошли да се запознаят с постиженията и перспективите за развитие на участващите 18 корабостроителни и кораборемонтни фирми и с откриващите се при тях работни места. Организаторите представиха реални доказателства против предубеждението от последните години, че родното корабостроене е с малък потенциал за развитие.


Посетители пред рекламния ни щанд.

Председателят на УС на БНАКК инж. Иван Даскалов, председателят на Съвета на директорите на МТГ "Делфин" инж. Димитър Стоянов, специалистите от щандовете информираха подробно за обновяването и прилагането на нови производствени технологии, на специализиран софтуер, което е позволило да се увеличи производителността в бранша, да се повиши качеството. Заводите имат възможности да проектират и строят типове кораби до 75 000 тона DWT, да извършват ремонт на кораби до 70 000 тона DWT в док и до 150 000 тона DWT на вода. Те са с доказан опит в проектирането, изграждането и ремонтирането на танкери, кораби за насипни товари, продуктовози, контейнеровози, многоцелеви кораби, както и на яхти, ветроходи, влекачи, риболовни и други кораби. Проектната документация се разработва на специализирани и високотехнологични CAD/CAM системи. С постиженията си членовете на Асоциацията са завоювали позиции не само в България, а и на европейския пазар.
При откриването на форума началникът на Регионалния инспекторат по образованието във Варна г-жа Венцислава Генова определи нашия град като притежаващ качествен човешки ресурс, способен да задоволи изпълнителските и научните потребности на бранша. Изказа увереност, че сътрудничеството между бизнеса и образованието, както и връзката между средното и висшето образование са способни не само да удовлетворят нуждите от работна ръка на корабната индустрия, а и да осигурят добрата личностна реализация на образованите млади хора.
Най-посетеният от бъдещи корабостроители бе щандът на ТУ – Варна, и специалност „Корабостроене и морска техника”. Отзивчивата третокурсничка от специалността Даниела Монева информираше заинтересованите за съвременната материално-техническа база на университета, за лабораториите, за най-добрите в страната корабни тренажори, за учебните дисциплини и преподаваната материя.


Даниела и може би бъдещи студенти корабостроители.

Показателна е мотивацията на самата Монева да запише смятаната за мъжка корабостроителна специалност. „Ориентацията ми към нея – обяснява девойката - е с начало Морската гимназия във Варна „Свети Николай Чудотворец”. Но като я завърших, реших да се специализирам на по-високо ниво в университета, защото разбрах, че специалността предоставя широки възможности за реализация: от подходяща работа в браншовите фирми у нас до работа в чужбина. Много положително е, че наред с учебната подготовка получаваме и професионална чрез практиките и стажовете, които осигурява университетът.


зам.-декан доц. д-р Петър Георгиев, Даниела, доц. д-р Христо Трендафилов.

Практикувах – продължава Даниела – в „Делфин”, в „Булярд”, в Института по хидро- и аеродинамика към БАН във Варна. Имаме също курсове по водещи в бранша CAD/CAM системи, а желаещите могат да извършват проектна корабна дейност във Високотехнологичния парк на територията на университета срещу заплащане от фирмите още по време на следването. Можем да работим там срещу добро заплащане и през свободните си летни месеци на трудов договор, което означава и ранен трудов стаж.”
Корабостроене в България имаме от 120 години и въпреки грабежите, извършени над материалните му активи в края на миналия век, корабостроене имаме и днес, ще го имаме и занапред. И талантливи професионалисти ще имаме. Залог за това в най-голяма степен е модерното съвременно обучение на корабни архитекти в ТУ – Варна.

Николай ЖЕКОВ