На 11 април 185 бакалаври и магистри от факултетите „Морски науки и екология” и „Машинно-технологичен” застанаха на старта на професионалния си живот, след като успешно бяха защитили правото си да упражняват мечтаните професии. Двете знакови аудитории на ТУ – 114-а и 212-а, едва побраха двата новопокръстени випуска млади специалисти, очакващи да получат дипломите си.
С разлика само от два часа в двете аудитории студенти, преподаватели, родители, приятели се изправиха на крака под звуците на вековния студентски химн Gaudeamus igitur. Нататък бяха тържествените думи, поздравленията, златните значки за отличниците, прегръдките, цветята, снимките за вечен спомен.

Очакващите дипломите си в зала 114-МФ и в зала 212-ЕФ

„Знанието е ключът към успеха и вие вече имате този ключ – обърна се към възпитаниците си деканът на ФМНЕ доц. д-р Николай Минчев. – Но въпреки това ще ви се налага да учите през целия си живот, за което винаги ще можете да разчитате и на нас, вашите досегашни преподаватели. Ние също знаем, че трябва да учим през целия си живот, затова ще разчитаме и на вас, нашите възпитаници, на които предстои да се потопите в живата практика. Затова не гледаме на този ден като на ден на раздяла. Ще ви очакваме.”

Звучи студентският химн. От ляво надясно: декан доц. Минчев, зам.-ректор доц. Маринова, зам.-деканите доц. Николова и доц. Гроздев, ръководителят на катедра доц. Крачунов.

От името на академичното ръководство зам.-декан доц. д-р Маринова поздрави факултета по морски науки и екология, като го оприличи на пъстър букет от най-много специалности и учебни направления в университета. „Вече изградени личности, днес вие правите крачка напред и нагоре – приветства тя бакалаврите и магистрите. – Убедена съм, че всеки от вас може да намери правилния път в живота, защото сме ви подготвили за това. Пред вас се разкрива широко поле от възможности – не само в производствената сфера, а и в академичната, научната. Бъдете здрави, щастливи и успешни!”
Отличниците, наградени със златни и сребърни значки – Елена Кинджакова, Йоана Желева, Анастасия Купенова, Гюляй Ремзиева, Иван Коев, Игор Подолюк, Ваня Николова изразиха чувствата на признателност на състудентите си в залата: „Ние бяхме като един екипаж с вас, нашите преподаватели – прозвуча основното в обръщенията им. – Чувствахме ви като истински приятели. Благодарим ви за всичко, което направихте за нас, извинете ни за потрошените нерви. Знанията, които получихме ще са ни много полезни, но по-важен е начинът на мислене, който възприехме при общуването си. Затова сега сме готови да се справим с всяка ситуация. Надяваме се да се гордеете с нас.”

Дипломираният вече отличник Иван Коев благодари на преподавателите си.

Еуфорията след получаването на дипломите се разрастваше с нова сила извън залата.

Агрономките Сехер, Севинар, Полина – красива младост, мечти, надежди…

Вълненията пред аудитория 114-а още преди тържеството на Машинно-технологичния факултет се бяха предали от дипломантите и на техните ръководители.

От дясно наляво: деканът доц. Ангел Димитров, зам.-деканите доц. Донка Нанкова и доц. Павлина Тотева, ръководителят на катедра доц. Радко Радев.

В аудитория 114-а всичко се повтори за 210-те бакалаври и магистри, но сега това бяха инженери и дизайнери. Отново поздравления от страна на преподаватели и випускници, отново грейнали от щастие лица при получаването на златните значки от 11-те пълни отличници, наградени със златни значки и 33-те отличници, наградени със сребърни значки. Отново колегиални аплодисменти за всеки, получил дипломата си.
„Днес дойде денят на зрялост, който сте очаквали 4 или 5 години– откри тържеството деканът проф. д-р Ангел Димитров. – Днес вие, младите хора, променяте статута си от студенти на инженери, на специалисти. На бакалаврите пожелавам да продължат обучението си за следващата диплома като магистър-инженери, а на магистрите – израстване като производствени ръководители, участия в конкурси за асистенти, за научни степени, най-вече в нашия университет. Гордейте се с дипломите си и не забравяйте университета си, който ще остане завинаги част от жизнения ви и творчески път.”

Дипломирани инженери дизайнери с една от любимите преподавателки гл. ас. д-р Кремена Цанкова.

Полетът във въздуха на абсолвентските шапки след тържествените мигове – какъв по-оптимистичен символ на очаквания професионален полет на тези вече зрели млади хора, на предстоящите им трудности и радости в живота, на любовта.

Николай ЖЕКОВ