Академичното ръководство на университета оцени трудностите на прехода от гимназиалното към висшето образование за новоприетите студенти и за първи път организира  за тях тридневни „Дни на ориентацията”. През тези дни, предхождащи официалното откриване на новата университетска учебна година, първокурсниците се запознаха с организацията на учебния процес,  с учебните корпуси и зали, с преподавателите по специалности,  с лабораториите, с университетският кампус, с програмите за стипендии, с възможностите за участия в студентски научни сесии и младежки форуми, с библиотеката, спортният комплекс,  обектите за хранене, транспортните връзки и пр.

             Новоприетите студенти от 24-те специалности на университета, като начало  се срещнаха с бъдещите си преподаватели в съответните 24 учебни зали.   Просторната 114-а зала  едва побра 243-мата първокурсници в специалност „Софтуерни и интернет технологии” (СИТ).


Пред 114-та зала, в нетърпеливо очакване на първия студентски акт. Най-вдясно – първокурсничката Камелия.

             Хубавото момиче от гр. Козлодуй, Камелия Накова, обясни защо не е предпочела да запише компютърна специалност в университет на гр. София, много по-близък до родния й град: „Разглеждах сайтове и съобщения, интересувах се от редица подробности. В сайта на Варненския технически прочетох ориентиращи публикации, като ми харесаха изучаваните дисциплини, стажантските програми, възможностите за реализация. И реших да кандидатствам тук, бих казала, някак интуитивно. Колкото за специалността ми, смятам софтуерните технологии за най-проспериращите в момента, а нали всеки се стреми да върви по-напред, по-нагоре.”

             За да е в състояние да плаща сама квартирата си, Камелия е решена при възможност да съчетае учението с подходяща работа. Готова е да участва и в състезания по математика, към която има специална наклонност. Завършила е средна гимназия, с математически профил.

             Вратите на залата най-после се отварят, бъдещите софтуерни инженери бързо се настаняват, като за последните влезли не остават места и слушат правостоящи.


Бъдещите софтуерни инженери в зала 114.

            Доц. д-р Виолета Божикова, ръководителката на катедрата, представи 19-те си колеги преподаватели, както и в кои стаи могат да бъдат потърсени. Последваха първите най-необходимите разяснения за присъстващите:

            * Многочисленият курс по специалността ще бъде разделен на 8 групи

           * Всяка група до дни трябва да избере свой групов отговорник, който ще получи студентските книжки за членовете на цялата група

            * Трябва да се следи сайтът на катедрата sit.tu-varna.bg, в който ще бъде публикуван списъкът на групите. Там могат да се видят и всички изучавани дисциплини. Сайтът ще съдържа също учебни материали

         * Всеки трябва да определи по свой избор коя от дисциплините за вторият семестър  желае да изучава: „Базово програмиране” –  II-ра  част или „Графичен дизайн”

           * В Еразмус-офисите на университета и на катедрата може да се получи информация за пожелана  студентска мобилност. Договори катедрата има с  много наши и чужди университети, например от градовете Ковънтри, Дюнкерк, Острава, Будапеща, Патра, София и др. Катедрата участва в национални и международни проекти по програмата „Еразмус +”. Наши студенти могат да участват и в научни конференции, включително международни

            * Кариерният център на университета би могъл да ви съдейства за намиране на работа още като първокурсници.

           Сякаш предусетила готовността на някои първокурсници за участия в състезания и олимпиади по математика,  доц.  Божикова разказа за най-впечатляващите изяви в това отношение, още от формирането на катедрата през 2016 г.   За тези 3 години са спечелени 3 отборни първи места на национални студентски математически  олимпиади.

            През 2016 г. четирима  първокурсници  от катедрата, са подготвени за национално състезание в изключително кратки срокове от двама наши магистри и преподавателката доц. д-р Златка Матева. В надпревара с десетки най-авторитетни български университети, нашите студенти печелят отборното първо място на Националната студентска олимпиада по компютърна математика в гр. В. Търново. Магистрите са отличени с 2 златни медала, а трима от първокурсниците – с бронзови.

            През 2017 г. Националната студентска олимпиада по заслуга се провежда в нашия университет при участието на 13 български университета. Отново печелим отборното първо място, както и 2 златни, 1 сребърен и 3 бронзови медала. Пак през миналата година на Републиканска студентска олимпиада по математика печелим първото място сред всички други технически университети в страната.

            Един от златните ни медалисти, магистър Красимир Димитров, не се задоволява само с участия в олимпиади, а по собствено желание се заема да подготви и средношколци от Математическата гимназия във Варна, в курс по състезателно програмиране. Самият той, наред с обучението си и участията в олимпиади, работи във фирма като професионален програмист.

           Вдъхновяващи и  мобилизиращи примери за първокурсниците софтуеристи! Или както образно и мобилизиращо определи предстоящото за тях при обучението  преподавателката доц. Златка Матева: „Ние ще сме ви пълководците, а ще се биете вие”.

            Опознавателни срещи при приблизително подобни сценарии се проведоха  и с другите  първокурсници и преподаватели от всички  учебни специалности на университета.


Първокурсниците от специалност „Автомобилна техника” избират своя групов отговорник.

         Характерно се оказа студентското начало за 13-те новоприети в специалност „Компютъризирани технологии в машиностроенето”(КТМ). При първоначално определен от Министерство на образованието и науката прием на 10 студента за тази специалност, заради големия интерес са били разрешени допълнително още 3 кандидатстудентски бройки.


Новоприетите от КТМ научават от ръководителя на библиотеката инж. Любов Вълкова как да ползват библиотечния фонд. Вляво – преподавателката в КТМ  гл.ас. д-р Мария Бакалова.

            На добър път към знанието, науката, към реализацията в живота, първокурсници на ТУ – Варна!

Николай ЖЕКОВ