42-та Международна научнопрактическа конференция „Иновационни технологии в транспорта: Образование, наука, практика“

На 18 април 2018г. в гр. Алмаата ще се проведе, организираната от Казахската академия по транспорт и комуникации (КазАТК), 42-та Международна научнопрактическа конференция „Иновационни технологии в транспорта: Образование, наука, практика“ за преподаватели, млади учени, докторанти и студенти.

Получена е официална покана за участие в конференцията на представители на нашия университет (преподаватели, докторанти, студенти). Между ТУ-Варна и КазАТК от много години са установени дружествени отношения на базата на научни и творчески контакти.

Формата на участие в конференцията може да бъде очна или задочна.

Представителите на ТУ-Варна публикуват докладите си в сборника на конференцията безплатно.

Подробности за организацията на конференцията, основните научни направление(секции) и изискванията за оформяне на докладите са поместени в сайта.