ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОНИКА
П Р О М О Ц И Я
Випуск -2015

На 04.12.2015год. от 14:00 часа в зала 212 Е
ще се състои тържествена церемония за връчване на дипломите
на абсолвентите, дипломирали се през месец Юли, ОКС „Бакалавър” и
ОКС „Магистър” от специалности:

 

  • Електроника
  • Комуникационна техника и технологии
  • Социален мениджмънт
  • Безопасни и здравословни условия на труд

В деня на промоцията от 11:00ч. до 12:30ч. в зала 301Е моля представете:
Документ за самоличност /лична карта/ или пълномощно заверено от нотариус /ако дипломата се получава от друго лице/. В залата ще получите тоги за церемонията.