Техническия университет ще бъде домакин на единственото издание в България на корпорация Intel по тяхната академична програма Intel Nervana AI Academy – Machine Learning and Deep Learning. Семинарът ще се проведе на 7.11.2017г. от 13:30 в зала 114М. Лектори от компанията ще запознаят присъстващите с актуални теми като основи на машинното обучение и негови приложения, невронни мрежи и изкуствен интелект.

Желаещите за участие в семинара е необходимо да се регистрират на адрес:

https://plan.seek.intel.com/intel-ai-academy-deep-learning-workshop-Varna