Уважаеми студенти,
От 17 април 2017 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални стипендии по проект BG05М2ОP001-2.003 „Студентски стипендии– 1 фаза”. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 май 2017 г., а класирането ще бъде обявено на 5 юни 2017 г.

Вижте условията в официалния сайт на проекта »