Уважаеми колеги,
Технически университет - Варна ще бъде домакин и един от организаторите на Втората Международна Научна конференция

“Intelligent information technologies for industry”.

Конференцията се организира съвместно с Технически университет от Острава, Чехия, Държавен университет по транспорт от Ростов на Дон, Русия и Технически университет – София. Ще се проведе от 14 до 16 септември 2017 г.
    Сборникът с докладите от Конференцията ще бъде публикуван в сборникa на Springer “Advances in Intelligent and Computin”, който е индексиран в базата-данни на Thomson ISI, SCOPUS and DBLP.
    За по-подробна информация може да посетите сайта на конференцията http://iiti-conf.org/

доц. д-р инж. М. Василева  Зам. ректор УД