Ръководството на Електротехническия факултет и Катедра „Социални и правни науки“ организират на 30.11.2016 г., сряда от 13 часа събитие, посветено на предстоящия Международен ден на хората с увреждания*. Участието е свободно, всички желаещи студенти, преподаватели, специалисти от помагащите професии, експерти в сферата на социалните услуги и устойчивото развитие и граждани са поканени да се включат като гости и слушатели във форума в Технически университет - Варна.

В 13 часа във фоайето на Електротехническия факултет ще бъде открита изложба от изделия, изработени от хора с увреждания и потребители на социални услуги с участието на девет организации от Варна. 

т 14 часа в зала 212Е под общия наслов “Социалното включване през погледа на младите хора и възпитаниците на ТУ – Варна“ презентации ще направят Никол Кънчева от Дневен център за възрастни с умствени увреждания „Ривиера” (Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения), Нарине Хачадурян-Банкова – Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост“, Галя Койчева от Сдружение „Семеен център – Мария“ (Дневен център за възрастни хора с увреждания „Слънчевата къща“) и доброволци от Асоциация „Да съхраним жената“. 

„Социално предприятие в областта на информационните услуги и в сферата на виртуалната реалност“ е фокусът в презентацията на Пламен Стоилов, а д-р Ивелина Дудренова, д.м.пс. ще представи „Подкрепата на социалните услуги в област Варна и приносът на Фондация „Лумос“ в процеса на деинституционализация.“ 

Поздрав към участниците и гостите на събитието са подготвили младежи и деца с увреждания от вокална група „Ривиера“ към Дневен център за възрастни лица с умствени затруднения и от Дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“. От своя страна изненада за тях ще поднесат децата от СУ "Л. Каравелов в кв. "Аспарухово“ във Варна.

*През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. Всяка година денят преминава под определено мото. Темата през 2016 година е свързана с Програмата за устойчиво развитие 2030 на Европейския съюз и 17-те цели за устойчиво развитие и по-добро бъдеще за човечеството, поставени в нея.