ПРОМОЦИЯ

НА ФАКУЛТЕТА ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ (ФИТА)

На 15.12.2016 год. от 1300 часа в Пленарна зала на Община Варна ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите ВИПУСК 2016 г. на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, от специалности към катедри:

Автоматизация на производството
Електронна техника и микроелектроника
Комуникационна техника и технологии
Компютърни науки и технологии
Софтуерни и интернет технологии

 

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОМОЦИЯТА АБСОЛВЕНТИ, МОЛЯ ДА ЗАЯВЯТ  УЧАСТИЕТО СИ  НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ КЪМ КАТЕДРИТЕ В СРОК ДО 12.12.2016 г.

НА 15.12.2016 г. от 900 до 1130 часа при техническите изпълнители на катедрите ще се раздават тоги срещу обходен лист, подпис и лична карта.