На 01.10.2020 г. от 13:00 часа в зала 114М на ТУ-Варна ще се състои ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ по случай 50 годишният юбилей на катедра „Автоматизация на производството“. На събитието ще присъстват акад. Минчо Хаджийски, проф. Камен Ищев, бивши и настоящи преподаватели и служители, представители на ръководството на университета и гости от сродни катедри.

Катедра АП – 2020г.

Катедра "Автоматизация на производството" е създадена през месец септември 1970 г. като част от Електротехническия факултет на Висшия машинно-електротехнически институт – Варна (сега Технически университет – Варна). Първият ръководител на катедрата е проф. д-р инж. Светослав Николов Колев.

През учебната 1970/71 г. катедрата започва обучение по едноименната специалност “Автоматизация на производството” (АП) едновременно на три действащи курса. Първи курс – над 200 новоприети първокурсници в специалност АП, а втори и трети курс – попълнени от студенти, обучаващи се в съответния курс на електротехническите специалности (РТ, СТ и ЕМА), пожелали да бъдат преместени в новооткритата перспективна специалност. Така първият випуск завършва през 1973 г.

В резултат на всеотдайния и висококвалифициран труд на всички преподаватели и служители, катедрата завоюва безспорни и значими позиции в областта на автоматиката.

Съставът на катедра АП – 1977 г.