Скъпи колеги,

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020 г.   Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт: www.institutfrancais.bg.

Докторантски център, чрез Отдел „Международно сътрудничество“