Уважаеми студенти, преподаватели и служители, на 28.10.2019 на посещение в Технически Университет Варна ще бъде делегация от Белградски Университет, Сърбия. По време на визитата си, колегите ще представят и промотират петите Европейски университетски игри. Това е събитие, което ще се проведе в Белград в периода 12 - 25 юли през 2020 година. Университетските игри ще включват 21 спортни дисциплини за мъже и жени. Очаква се участието на над 6000 спортиста, за които на разположение ще бъде специално Студентско селище. За всеки, който проявява интерес към събитието организаторите ще предоставят информационни материали и сведения от щанд изграден в ЕФ.