ОБЯВА

за

Експерт № 3 разработване на софтуерни продукти

Във връзка с договор BG16RFOP002-1.005-0020-C01 "Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания, базирана на съвременни инструменти за машинно обучение", финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ТУ Варна, партньор по проекта на "СМАРТ СОФТ" ООД обявява процедура по подбор на персонал на длъжност Експерт разработване на софтуерни продукти.

 


Изисквания:

  • Висше образование, бакалавър и/или магистър в сферата на математиката и информатиката/ компютърни науки и технологии/ софтуерни и интернет технологии или други сфери на ИКТ;
  • Квалификация: Електро-инженер, Биомедицински инженер, Информатик;
  • Над 20 години опит в областта на научни изследвания в ИКТ сферата и/или разработването на софтуерни кодове и продукти.

 

Задължения и отговорности:
Този експерт ще бъде ангажиран с дейностите по изследване, изпитване и разработване на подходите на използване на конволюционните невронни мрежи чрез дефинирането на математическите формули и логически връзки в платформата. Той ще отговаря за събирането, анализирането и визуализацията на данни чрез стандарта DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), като осъществява: интеграция с PAC системата; разчитане на DICOM формат; графични преобразувания на изображенията; визуализации.
Той ще вземе участие в създаването на бета версията и по-конкретно в следенето на начина на визуализация на извлечените данни, необходими при интеграцията изображенията и информацията от медицинските въпросници.

 

Документи се подават в Деловодство на ТУ-Варна.

Краен срок за кандидатстване: 10.09.2019 г.