Информационни срещи за всички заинтересувани и желаещи да  участват в разработки по национални и международни проекти

Ръководителите на секции по основни научни направления, след проведено заседание на Научен съвет към Научноизследователски институт (НИИ) и приети конкретни мерки по изпълнение на стратегическите цели в дейността на НИИ, ще проведат начални разяснителни срещи, на които ще представят възможностите за кандидатстване за финансиране на проекти по национални и международни програми.

Графикът за провеждане на срещите е:

  • 14.05.2019 от 10.00ч в зала 301Е - среща с доц. д-р инж. Валентина Маркова, ръководител секция 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“;
  • 14.05.2019 от 13.00ч в зала 201М - среща с доц. д-р инж. Росен Христов, ръководител секция 5.1 „Машинно инженерство“;
  • 16.05.2019 от 13.00ч в зала 317Е - среща с доц. д-р инж. Ивайло Неделчев, ръководител секция 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“;
  • 17.05.2019 от 13.00ч в зала 102А - среща с доц. д-р инж. Валентин Гюров, ръководител секция 5.4 „Енергетика“;
  • 17.05.2019 от 13.00ч в зала 401М - среща с доц. д-р инж. Галина Илиева, ръководител секция 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

Поканени са всички, които работят в съответното направление, както и Декани, ръководители  и членовете на катедри от ФИТА, МТФ, ЕФ и КФ.