Във връзка с договор BG16RFOP002-1.005-0020-C01 "Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания, базирана на съвременни инструменти за машинно обучение", финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ТУ Варна, партньор по проекта на "СМАРТ СОФТ" ООД обявява процедура по подбор на персонал на длъжност Експерт разработване на софтуерни продукти.

Експерт 3 - Изисквания:

  • Висше образование, бакалавър и/или магистър в сферата на математиката и информатиката, компютърни науки и технологии, софтуерни и интернет технологии или други сфери на ИКТ.
  • Квалификация: Електро-инженер, Биомедицински инженер, Информатик;
  • Над 20 години опит в областта на научни изследвания в ИКТ сферата и/или разработването на софтуерни кодове и продукти.

Задължения и отговорности:

Този експерт ще бъде ангажиран с дейностите по изследване, изпитване и разработване на подходите на използване на конволюционните невронни мрежи чрез дефинирането на математическите формули и логически връзки в платформата. Той ще отговаря за събирането, анализирането и визуализацията на данни чрез стандарта DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), като осъществява: интеграция с PAC системата; разчитане на DICOM формат; графични преобразувания на изображенията; визуализации.

Той ще вземе участие в създаването на бета версията и по-конкретно в следенето на начина на визуализация на извлечените данни, необходими при интеграцията изображенията и информацията от медицинските въпросници.

Експерт 4 - Изисквания:

  • Висше образование, бакалавър и/или магистър в сферата на математиката и информатиката, компютърни науки и технологии, софтуерни и интернет технологии или други сфери на ИКТ.
  • Квалификация: Електро-инженер, Биомедицински инженер, Информатик;
  • Над 10 години опит в областта на научни изследвания в ИКТ сферата и/или разработването на софтуерни кодове и продукти.

Задължения и отговорности:

Този експерт ще извършва изследване, изпитване и разработване на подходите на използване на конволюционните невронни мрежи чрез дефинирането на математическите формули и логически връзки в платформата. Той ще изпълнява и дейностите по събиране, анализиране и визуализация на данни чрез стандарта DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), като осъществява: разчитане на DICOM формат; синхронизация на проекциите на аксиален върху сагитален слайд; запазване на изображения в различни image формати.

Подаване на документи се извършва в деловодството на ТУ-Варна.

Краен срок: 3 Май 2019 г.