На 11.04.2019г по покана на Ректора на ТУ – Варна, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, се състоя работна среща с председателите на четирите синдикални организации в университета, представители на КНСБ, КТ „Подкрепа“, ФУНИС и РПС „Промяна“.

С тази среща бе възобновен социалният диалог в ТУ - Варна и бе даден старт на преговорите за договаряне и подписване на Колективен трудов договор. Председателите на синдикалните организации информираха Ректора за състава на излъчените от тях контактни групи, които ще работят по конкретни теми от договора. Социалните партньори се споразумяха да приемат в кратък срок, график за съвместна работа по изработването на съвместен проект на Колективен трудов договор, съгласуването му с работодателя и неговото подписване в разумни срокове.

Синдикалните лидери – доц. д-р Розалина Чутуркова (КНСБ), доц.д-р Недка Николова (КТ „Подкрепа“), доц.д-р Светлана Лесидренска (СО „ФУНИС“) и доц.д-р инж. Йончо Каменов (РПС„Промяна“) изразиха обща позиция за равноправно участие в преговорите и във вземането на решения, на четирите организации, които представляват.