Уважаеми преподаватели и докторанти,

Университетска библиотека с подкрепата на Scientific Knowledge Services AG  има възможността да ви предостави ползване на безплатен достъп до подходящи за ТУ - Варна различни научни ресурси.

Достъпът до различните БД ще ви бъде даден постепенно, в рамките на седмица.  Преглеждайте редовно служебните си пощи, където ще получавате детайлите по ползването на ресурсите. След заглавията има линк към издателя, където всичко е достъпно за търсене до ниво резюмета.

От днес, в продължение на 4 седмици са освободени ресурсите на RSС. Достъпни на адрес: https://pubs.rsc.org/ са колекциите от списания на издателя, както и ел, книги.

Моля, разгледайте в служебните пощи прикачения Excell файл, от който ще се инфoрмирате за ресурсите и линковете за достъп.

Очаквайте достъп до следните БД: BioOne, ASTM International, Cambridge University Press, Institute of Civil Engineering Publishing, Ice Journals, IoP Publishing, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry, SpringerNature, Taylor and Francis Group, Wiley