Церемонията за откриването на учебната 2018/19 година ще се състои на 17 септември 2018 г. в 10.00 часа пред Ректората (Машинно-технологичен факултет).

Учебната 2018-2019 година за студентите – първокурсници, редовно обучение, в ТУ-Варна ще стартира на 12 септември от 10 ч.

 

Заповед за откриване на учебната година.

 

ЗА СТУДЕНТИТЕ – ПЪРВОКУРСНИЦИ

Учебната 2018-2019 година за студентите – първокурсници, редовно обучение, в ТУ-Варна ще стартира на 12 септември от 10 ч.

Студентите от специалност „Софтуерни и интернет технологии“ да заповядат в зала 114 на  Машинния факултет, а студентите от специалност „Компютърни системи и технологии“ – в зала 212 на Електротехническия факултет.

Пред сградата на Машинния факултет ще бъдат посрещнати студентите от специалности:

 • Автомобилна техника
 • Компютъризирани технологии в машиностроенето
 • Корабни машини и механизми
 • Корабостроене и морска техника
 • Машиностроителна техника и технологии
 • Топлотехника и ВЕИ
 • Транспортна техника и технологии

Пред сградата на Електротехническия факултет ще бъдат посрещнати студентите от специалности:

 • Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
 • Електроенергетика
 • Електроника
 • Електрообзавеждане на кораба
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Електротехника и ВЕИ
 • Информационни и комуникационни технологии

Пред сградата на Нов учебен корпус ще бъдат посрещнати студентите от специалности:

 • Агрономство
 • Експлоатация на флота и пристанищата
 • Защита на населението при бедствия и аварии
 • Индустриален дизайн
 • Индустриален мениджмънт
 • Инженерна екология
 • Корабоводене
 • Социален мениджмънт

 

 Начало на учебната година за студентите редовно обучение от всички други курсове за от ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС „бакалавър“ – 17.09.2018 г.