Талата Шипинг eнд Марин Сървисис ЕООД

Ви кани на

 презентация в ТУ - Варна

15.11.2017, сряда

Зала 401 МФ                      Начало: 15.15 ч.

Талата Шипинг енд Марин Сървисис ЕООД

е представител за България на

Thenamaris Ships Management Inc, Athens.

Фирмата открива кампания
по подбор на студенти
за стажантска програма
- проект 2018
за специалностите

  • Корабоводене
  • Корабни машини и механизми
  • Електроозавеждане на кораба