Предстои третият научен форум "Иновации и бизнес" в Технически университет - Варна на 13 и 14 октомври.

Форумът е посветен на постижения в индустрията в полза на за човешкото здраве, диагностика, лечение и профилактика на социалнозначими болести.

Във форума ще участват изявени учени от страната и чужбина, работещи в областта на превенцията и лечението на заболявания, свързани със стареенето на мозъка, рак на гърдата и др. Ще бъдат представени разработки на технологии и услуги в помощ на здравето и иновативни технологии в образованието, базирани на съвременни информационни и комуникационни технологии.

Организатор е Центърът за приложни технологии, свързани със здравето към ТУ - Варна. От тази година Центърът е част от Научноизследователския институт към ТУ - Варна, създаден с Постановление на Министерския съвет от 02.12.2016г. Директор на института е доц. д-р инж. Розалина Димова.

Научният форум е отворен за слушатели, които се интересуват от проблематиката.

Прочети още...