На 1 март, сряда, от 13.15 ч. в конферентната зала на НУК ще бъде се проведе пресконференция  на екипа на стартиралия в началото на годината проект на тема "Изследване на устойчивостта на електроенергийната система и управлението на честотата при преобладаващ дял на производство от възобновяема енергия". Проектът е одобрен във конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г. на Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката. Проектът е тригодишен на стойност 120 хил. лева. Работата по него ръководи доц. д-р инж. Юлиан Рангелов, катедра "Електроенергетика" в ТУ - Варна.

Поканени са всички проявяващи интерес.