1. Организация и ръководство:
  Турнирът по футбол се организира и провежда от Студентски съвет и катедра „ФВС” на ТУ-Варна.
 1. Време и място на провеждане:
  Турнирът ще се проведе на футболното игрище на ТУ-Варна от 25.03 – 05.04.2019 г.
 1. Право на участие:
  В турнира имат право да участват студенти (бакалавър и магистър) записани в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2018/19 г. Същите трябва задължително да  преминат  предсъстезателен медицински преглед.  Играчите в един отбор не трябва да надвишават 10 човека и задължително да са от един и същ факултет (допускат се до 2-ма студенти от друг факултет).

 1. Заявки за участие:
  Заявки за участие се приемат до 13.00 часа на 22.03.2019г., петък в Студентски съвет.
 1. Техническа конференция:
  Техническата конференция ще се проведе на 22.03.2019 г. от 14.00 ч. в зала 100-ТВ.

Там ще бъде определена схемата на провеждане на състезанието. Желателно е отборите да изпратят по един представител, в противен случай жребият ще бъде изтеглен служебно.

 1. Предсъстезателен медицински преглед ще се проведе на 22.03.2019 г. от 10.00-11.00 ч. в залата за фитнес на ТУ-Варна.
 2. 7. Документи за участие:
  1) Списък на отбора с три имена, факултетен номер и специалност.

2) Студентска книжка или ISIC карта.
8. Класиране и награди:
Отборите класирали се на първите три места в турнира ще бъдат наградени с купи и медали.