Искаш да превърнете идеята си в успешен бизнес! Какво те спира?

Център по предприемачество KnowHowBg и Технически университет – Варна Ви канят на информационна среща – дискусия за стартиращи предприемач на 3.12.2018 г. (понеделник) от 10 до 11 часа в Зала 212 на Електротехническия факултет на ТУ-Варна.

Ще научите как да се регистрирате за участие и да се включите в един различен проект за създаване, развитие и усъвършенстване на собствена бизнес и да получите професионална подкрепа в разработката и оценката на предприемаческите си идеи, как може да придобиете ключови знания и умения за управлението и развитието на бизнеса и разработване на успешен бизнес план за успешен старт.

Екипът на Център по предприемачество KNOWHOWBG ще Ви представи възможностите, как да се изправите пред предизвикателствата на предприемачеството с участие в безплатни работилници с изцяло практическа насоченост, индивидуални и групови консултации за успешно развитие на самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване в рамките на проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01, финансиран по програма „Подкрепа за предприемачеството” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Очакваме Ви!