АЛКОМЕТ АД  гр. Шумен,  е лидер в производството на алуминиеви валцови и пресови изделия с 35 годишна история. Компанията се нарежда сред 100-те най-добри български фирми по приходи от дейността и ръст на печалбата, както и сред 20-те най-големи български износители.

Тяхната стипендиантска програма е насочена към студенти от първи до последен курс, обучаващи се в МТФ, ЕТФ и ФИТА.

Възползвайте се от привлекателната им оферта: