Фирма „Нови енергийни системи“ гр. Шумен е производител на бойлери, термосифонни системи, слънчеви колектори и елементи за слънчеви инсталации. Тяхната запазена марка “SUNSYSTEM” е позната както в България, така и по света.

Академия “SUNSYSTEM“ има за цел да подпомогне професионалното развитие на студентите, като им предлага комбинирана система за платено стажуване и в последствие получаване на стипендия, ориентирана към специалностите ТВЕИ, МТТ, ЕТВЕИ, КТМ, АИУКС . Академията се отнася за студенти, от завършили успешно първи курс до последните курсове на обучение. Общият успех от  обучението не трябва да бъде по-нисък от много добър.

Подробности можете да научите в Центъра за развитие на кариерата в МФ или от сайта на звеното www.careercenter.tu-varna.bg.