ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

ИЗЛОЖБА-КОНКУРС

„НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЗВЕНАТА

В ТУ-ВАРНА”

На 09.10.2017г. от 10:00 часа,  в рамките на „Месец на науката – Варна 2017 във фоайето на Нов учебен корпус ще се открие изложбата-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна”.

Поканват се всички желаещи да присъстват на откриването.

Мероприятия:

14-16.09.2017  Международна научна конференция „Intelligent information technologies for industry 2017”

14-16.09.2017 International Conference on Metals, Ceramics and Composites 2017

28.09.2017 III Международен младежки форум „Диалог на нациите“

09.10.2017 Откриване на изложба-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна”

13-14.10.2017 Научен форум “Иновации и бизнес“

23.10.2017 Обявяване на резултатите и награждаване на класираните участници в изложбата-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна”

27.10.2017 Заключителна конференция на „Месец на науката – Варна 2017“ „Науката в служба на обществото“, СУ-Варна, секция „Технически науки“

 От Ръководството на университета