проект FRESH 

финансово подкрепен чрез дейности по

ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ

 

29.09.2017 г.
Тема : ИНОВАЦИИ И СИГУРНОСТ В IT СЕКТОРА
ПРОГРАМАТА

Час на провеждане

Дейност

Място на провеждане

15.00 – 17.00

Open Labs - ТУ-Варна

ТУ-Варна

16.00 – 17.00

FRESH кафе „Иновации и сигурност в IT сектора“

ТУ-Варна

Зала 114М, 212Е

17.00 – 19.00

Изложение на млади предприемачи „Иновации в IT сектора“

Вход на морска градина

17.00 – 19.00

Конкурс за създаване на мобилно проложение

ТУ-Варна

Зала 307, 308 ТВ

19.00 – 20.00

Презентации от конкурса

Входа на Морската градина

20.00 -  20.30

Награждаване на отличените, викторина и програма 

Входа на Морската градина

20.30 – 21.30

Коктейл за призьори и участници

Радио Варна, Арт салон - бул. Приморски 22

Тази година като част от проекта FRESH - Европейска нощ на учените, финансиран от Европейската комисия са организирани и четири научни конкурса за ученици и младежи. Крайният срок за участие е 20 септември, повече информация вижте на адрес: https://nauka.bg/4-konkursa-fresh/