Първите 5 записали се кандидатстуденти за учебната 2017/2018 г. в специалности МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ(МТТ) и КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО(КТМ)  ще бъдат без семестриалната такса за първи семестър

Таксата е осигурена изцяло от фирма „ТРАКЦИЯ“ АД (с. Самуил).