Уважаеми ученици, кандидат - студенти,

Ще Ви запознаем подробно с бакалавърските ни специалности и ще отговорим на въпроси, които Ви вълнуват.

Какви умения ще придобиете в хода на своето обучение?
В каква професионална сфера можете да се реализирате?
Каква е материално-техническата база, която Ви предлагаме?
Занимания по интереси, спортни активности, обмен по Erasmus + програмa, студентски общежития и др.
Условия за кандидатстване и прием.

Събитието ще се състои:
ONLINE, в Zoom, линк за достъп:
https://zoom.us/j/92305633285…

КОГА? 12-15 април
Програма за провеждане на Zoom срещите по факултети:

ОЧАКВАМЕ ВИ!