През 2001 г. в Технически Университет – Варна бе създадена първата в страната Microsoft Академия, която тази година навършва 20 години.

С изграждането на Академията, се утвърди дългогодишното и успешно сътрудничество на университета с един от водещите световни лидери в областта на информационните технологии – Microsoft.

Програмата Microsoft IT Academy предостави възможност за провеждане на качествено IT обучение по най-актуалните технологии на Microsoft. Студентите имат възможност за свободно изтегляне и използване на предоставен от Microsoft лицензионен софтуер за целите на следването си в специалности „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуерни и Интернет технологии“. Също така, компанията предостави безплатни лицензи и за учебните лаборатории на ТУ - Варна и за кабинетите на преподавателите.

В отговор на съдействието от страна на Microsoft, катедра “Компютърни науки и технологии" разработи и магистърски план за обучение по специалност “Microsoft информационни технологии”, която към днешна дата се радва на засилен интерес от страна на завършили студенти в областта на информационните технологии.

Обучението разширява възможностите на студентите за успешна професионална реализация и развиване на техните IT познания и умения.