За разлика от други години, в навечерието на празника на българските студенти – 8 декември,  тази година академичната общност на Технически университет – Варна се съобрази с епидемичната обстановка и с оглед съхраняване здравето на студенти и преподаватели отбеляза празника в неприсъствен вариант. В съответствие с взетото решение за дистанционно обучение на студентите тържеството по награждаване на студенти с отличен успех и постижения на национални олимпиади, конкурси и състезания в различни области на науката, изкуството, предприемачеството, спорта, участници в социални проекти, благотворителни инициативи и др. бе заменено с тържествено видеопослание към празнуващите.

Независимо от това студентите и докторантите, показали високи постижения през академичната 2019 / 2020 бяха наградени и с пожелание това да е последния студентски празник, отбелязан по този начин и  през следващата година традициите по посрещането му отново бъдат спазени.

Студентите, получили награда за постиженията си през 2019 / 2020:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

КУРС

ОКС

СПЕЦ.

ОТЛИЧНИЦИ

1

Иван Тодоров Иванов

IV Курс

Бакалавър

Индустриален мениджмънт (ИМ)

2

Иван Димитров Йорданов

III Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

3

Моника Антонова Сабанджиева

IV Курс

Бакалавър

Индустриален мениджмънт (ИМ)

4

Моника Бориславова Вангелова

II Курс

Магистър

Компютърни мрежи и комуникации (КМК)

5

Десислава Георгиева Паунова

III Курс

Бакалавър

Компютърни системи и технологии (КСТ)

6

Вяра Богданова Лазарова

II Курс

Магистър

Индустриален дизайн (ИД)

7

Магдалена Радославова Бойчева

II Курс

Магистър

Компютърни мрежи и комуникации (КМК)

8

Натали Петкова Илиева

IV Курс

Бакалавър

Индустриален дизайн (ИД)

9

Дебора Станиславова Янчева

IV Курс

Бакалавър

Индустриален дизайн (ИД)

10

Памела Живкова Балчева

IV Курс

Бакалавър

Индустриален дизайн (ИД)

11

Лора Николаева Кочева

III Курс

Бакалавър

Индустриален дизайн (ИД)

12

Даниел Мирославов Маринов

II Курс

Магистър

Софтуерно инженерство (СИ)

13

Деница Теодорова Драгиева

II Курс

Магистър

Компютърни мрежи и комуникации (КМК)

         
         

ОЛИМПИАДА ПРОГРАМИРАНЕ

1

Александър Росенов Георгиев

I Курс

Магистър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

2

Даниел Атанасов Атанасов

I Курс

Магистър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

3

Димитър Валериев Кръстев

III Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

4

Иван Димитров Йорданов

III Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

5

Димитър Радославов Линов

IV Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

         

ДОКТОРАНТИ

 1

Пламен Антонов Станчев

 2

Айдън Мехемед Хъкъ

 3

Диян Желев Динев

 4

Стоян Неделчев Стоянов

 5

Иван Антонов Тонев

 6

Иван Савов Ханджиев

 7

Николай Грозданов Грозев

 8

Нели Добринова Велева

 9

Аспарух Иванов Атанасов

 10

Зухран Халилова Кадиева

 11

Десислава Младенова Аргирова

 12

Кирил Марчев Марчев

 13

Калин Йорданов Пройнов

 14

Георги Добромиров Милев

 15

Мерал Мехмед Ахмед

         

СПОРТ

1

Розалия Руменова Кънева

IV Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

2

Ирина Мартинова Димова

II Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

3

Кристина Климентова Цветкова

1 Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

4

Пресияна Веселинова Димитрова

1 Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

5

Камелия Юлиянова Йорданова

IV Курс

Бакалавър

Компютърни системи и технологии (КСТ)

6

Александър Светлозаров Петров

III Курс

Бакалавър

ATT

7

Виолин Ивелинов Филев

III Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

8

Христо Веселинов Иванов

II Курс

Бакалавър

Електроснабдяване и електрообзавеждане (EСEO)

9

Исмаил Сабри Исмаил

II Курс

Бакалавър

ЗНБА

10

Огьон Ахмед Кадри

IV Курс

Бакалавър

Компютърни системи и технологии (КСТ)

11

Александро Георгиев

1 Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

12

Жулиен Нуриел Шабан

II Курс

Бакалавър

Компютърни системи и технологии (КСТ)

13

Станислав Николаев Йовчев

II Курс

Магистър

СИ

14

Тодор Димов Тодоров

II Курс

Бакалавър

КММ

15

Виктор Христов Георгиев

III Курс

Бакалавър

ATT

16

Валентин Вълканов

II Курс

Бакалавър

ЕЕ

17

Доника Стойкова

1 Курс

Бакалавър

БМЕ

18

Джефер Садулла Джефер

1 Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

         

ДРУГИ

1

Милен Мариянов Илиев

III Курс

Бакалавър

Електроснабдяване и електрообзавеждане (EСEO)

2

Галин Галинов Савов

IV Курс

Бакалавър

Компютърни системи и технологии (КСТ)

3

Димитър Рангелов Димитров

III Курс

Бакалавър

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

4

Мина Иванова Иванчева

II Курс

Бакалавър

Индустриален дизайн (ИД)

5

Милен Елков Маринов

III Курс

Бакалавър

Социален мениджмънт (СМ)