По инициатива на Академичното ръководство на Технически университет- Варна и Ректора проф. д-р инж. Венцислав Вълчев на 07.12.2020 г. се проведе работна среща в електронна среда с г-н Петър Курумбашев, почетен консул на Малайзия в България и членове на неговия екип. ТУ-Варна беше представляван от Директора на дирекция „Mеждународна дейност и чуждестранни студенти” доц. д-р Павлина Наскова.

Срещата беше организирана с цел очертаване на основните направления за съвместна работа в областта на висшето образование и по-конкретно насочване на усилия в кампанията по посока разширяване на пазарния дял на ТУ-Варна в района на Малайзия, Индонезия и Сингапур.

В хода на разговорите  доц. д-р Наскова представи възможностите за обучение в ТУ-Варна, както и основните направления за работа по разработване на общи бакалавърски и магистърски програми и обучение в докторска степен.

Г-н Курумбашев от своя страна пое ангажимент да съдейства за осъществяване на контакт между ТУ-Варна и Националния университет на Малайзия, Университет в Малая, както и с още няколко университета в Индонезия.

Срещата премина в позитивен и конструктивен дух, като на финала участниците единодушно се обединиха около идеята, диалогът да продължи в името на ползотворна съвместна работа. В оптимистичен план г-н Курумбашев прояви желание и заяви готовност, когато епидемиолигочната обстановка позволява, в ситуация на присъствена обстановка за изнесе пред студентите на ТУ-Варна опознавателна лекция за Малайзия.