В навечерието на професионалния празник на специалистите по информационни технологии, компютърна техника и автоматика – 4 октомври, рожденият ден на Джон Атанасов, в Технически университет - Варна тържествено беше отбелязана 50-та годишнина от основаването на катедра „Автоматизация на производството“ към Факултета по изчислителна техника и автоматизация. Под патронажа на президента на Република България – Румен Радев, беше открита Международната конференция „Автоматика и информатика“ 2020. Форумът се провежда вече 55 години, но за първи път тази година във Варна, а не в София и за първи път под егидата на IEEE. Противоепидемичните мерки наложиха форумът да се пренесе във виртуална среда, но началото беше дадено с присъствен пленарен доклад на акад. Минчо Хаджийски – доктор хонорис кауза на ТУ-Варна на тема „Необходимост от трансформация на българското висше инженерно образование в ерата на изкуствения интелект“. По традиция преди пленарния доклад в началото на конференцията прозвуча класическо музикално произведение – „Малка нощна музика“ от Моцарт в изпълнение на струнен квартет от Държавна опера - Варна.

За своите заслуги към университета академик Минчо Хаджийски беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на Технически университет – Варна“ с Решение на Академичния съвет от 24.02.2020г., а днес на церемония преди началото на конференцията ректорът - проф. д-р Венцислав Вълчев, му връчи бронзова пластика и почетния знак от университета. Академик Хаджийски благодари на ръководството за оказаната чест и сподели с гостите на церемонията някои от „рационалните и емоционалните аспекти“, както той ги определи, на връзката му с Технически университет – Варна: „Тук получих възможността да замина и да се обучавам в престижния Московски енергетичен институт, който по нищо не отстъпваше тогава като база и постижения на САЩ, да прочета първите си лекции като преподавател, да получа първата си научна степен – доцент, дори да бъда най-младия доцент у нас по онова време, да участвам в създаването на първите лаборатории, да заема първата си административна длъжност като заместник-декан и дори да участвам като експерт по надзора в построяването на сградата на Електротехническия факултет… Имах щастието тук да общувам с изключителни учени по онова време, с които водехме забележителни, понякога разгорещени, дискусии върху различни проблеми, физични явления и технологии, които обаче в крайна сметка показват сходства помежду си и благодарение на това в кариерата ми по-нататък успях да направя така важния трансфер на знания и модели от една техническа и изследователска област в друга. Спомням си разговорите с проф. Емил Станчев, проф. Любен Панов и много, много други колеги. Благодаря за отличието, което ми дава така нужната светлина за идните години.“

На церемонията ректорът връчи и грамота за удостояване със званието „почетен професор на Технически университет – Варна на професор Камен Ищев. „Приемам отличието с благодарност за високата оценка, но най-вече за прекрасните спомени от седемте години, които споделих с колегите в този университет и за всичко, което постигнахме заедно“, каза професор Ищев при връчването на почетния знак. През учебната 2002/2003 г., след заболяването на проф. Н. Пантев, проф. Ищев поема цялото му натоварване в ТУ-Варна, а от 2003 г. до 2008 г. продължава да работи в ТУ-Варна като гост-преподавател. Доцент д-р инж. Кирил Киров – заместник-ректор „Академичен състав и координация“, представи мотивите на Академичния съвет за решението за присъждане на почетното звание и припомни, че от 2003 г. до 2008 г. работи изключително активно в ТУ-Варна като гост-преподавател. През този почти 7 годишен период, проф. Ищев оказва и научна и методична помощ на докторантите и преподавателите в катедра „Автоматизация на производството“. Под негово ръководство и в съавторство с преподаватели от катедрата, са разработени и отпечатани 5 нови учебника, 2 от които на английски език. Те стават основните учебни помагала по дисциплините, свързани с теорията на автоматичното управление и подпомагат англоезиковото обучение в ТУ-Варна. Професор Ищев е един от хората, които допринасят изключително много за стимулиране на контактите и сътрудничеството между ТУ-Варна и ТУ-София.