Беанета Василева е юрист по образование, защитава докторската си степен в Института за държавата и правото при БАН, хабилитира се през 2014 година в Технически университет - Варна и преподава на бъдещите инженери и инженер-мениджъри правни дисциплини, сред които от 10 години важно място заема и "Закрила на интелектуалната собственост". Инициатор е за създаването и ръководител на университетския Център за управление на интелектуалната собственост (ЦУИС), утвърден в структурата на Технически университет - Варна с решение на Академичния съвет от юли 2019 година.

Цялата публикация прочетете тук.