Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са източници на енергия, намираща се свободно в околната среда. Преобразуването на енергията на тези източници осигурява на човечеството електрическа и топлинна енергия без да уврежда природата и здравето на хората. Бурното развитие на възобновяемите енергийни източници през последното десетилетие в световен мащаб е продиктувано от нарастващата потребност от енергия, намаляващите конвенционални енергийни ресурси и интензивните климатични промени. Всичко това поражда все по голяма необходимост от развитие на технологиите за преобразуване на  възобновяемата енергия.

Ето и няколко любопитни факта:

  • Една от най-големите компании за продажба на стоки и услуги по интернет получава около 40% от енергията си от 15 соларни и вятърни електроцентрали. До 2024г. тя планира да повиши количеството на енергия, получавана от ВЕИ, на 80%, а до 2030г. - до 100%;
  • Китай - най-големият замърсител в света, скоро ще бъде гигант и супер сила в производството на вятърна енергия в открито море;
  • През 2020г. в Испания влиза в експлоатация огромен проект за слънчева енергия. Той ще осигури зелена енергия на 250 000 домакинства и ще намали с 215 хил. тона въглеродните емисии всяка година;
  • През 2018г. в Кения е открита най-голямата вятърна електроцентрала в Африка. Проектът за вятърна енергия е съставен от 365 турбини, всяка от които е с капацитет 850 киловата.

Бумът в реализирането на подобни съоръжения предлага и все по нарастваща необходимост от осигуряване на инженерни кадри за проектиране, изграждане, експлоатация и провеждане на научни изследвания в областта.

Изучаването на  „Възобновяеми енергийни източници“ в Технически университет - Варна стартира в далечната 1997 година, когато за първи път е акредитиран модул „Възобновяеми енергийни източници“. След повече от 10 годишно развитие обучението се прехвърля и в магистърския курс на обучение, когато през 2009г. стартира магистърска програма „Възобновяеми енергийни източници“, която е успешно акредитирана и е първа за България. През 2012 година стартира бакалавърска програма „Възобновяеми енергийни източници“, която успешно е акредитирана през 2014г. През 2018 година стартира и студентски клуб „Възобновяеми енергийни източници“. В началото на 2020 година, след кратко прекъсване, във Технически университет Варна се възобнови приема в специалност „Възобновяеми енергийни източници“ за учебната 2020/2021 година, която е единствена в България.

Обучението на студентите се осъществява чрез участие в научно-изследователски екипи, платени студентски практики във водещи фирми; студентски обмен и специализации в чуждестранни университети по програма Еразъм+, клубни дейност и др.

Студентите придобиват практически знания и умения чрез упражнения в съвременни лаборатории с условия максимално близки до тези в реална работна среда; умения за проектиране, изграждане, обслужване и диагностика на електрическа и електронна апаратура предназначена за системи за възобновяеми енергийни източници.

Професионалната реализация на завършилите специалисти се осъществява като инженерни кадри в областта на изграждане и обслужване на вятърни паркове, фотоволтаични централи, соларни колекторни системи, инсталации за биогаз, геотермални инсталации и др.