На 18.02.2020 г. се състоя среща между представители на ръководствата на Технически университет- Варна и Дирекция „Морска администрация - Варна“. По време на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани с практическата организация на обучението на студентите от специалности „Корабоводене“, Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“. На срещата в Ректората на университета, от страна на Изпълнителната агенция присъстваха к.д.п. Валентин Енчев, директор на Дирекция „Морска администрация - Варна“ и инж. Атанас Атанасов, началник отдел „Квалификация и регистрация на морски лица“. ТУ – Варна беше представен от заместник-ректорите доц. д-р инж. Мария Маринова и доц. д-р инж. Кирил Киров, флотилен адм. инж. Коста Андреев – експерт в областта на морското образование, доц. д-р инж. Божидар Дяков – ръководител катедра „Корабоводене“ и к.д.п. Онник Мердинян – ръководител на Морския квалификационен център.

Поради специфичните изисквания и сертифициране, на които морските професии подлежат, бяха разисквани редица теми за прилагането на практики, които улесняват организацията на учебния процес и задължителната практическа подготовка на студентите. Целта е подготовката, дипломата и сертификатите на завършилите специалности по регулираните професии да са в пълно съответствие както със нашите законодателни изисквания, така и с международните стандарти  и изискванията на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA).

Срещата премина в изключително позитивен и конструктивен дух. На финала участниците единодушно се обединиха около идеята, диалогът да продължи и в кратък срок да се организира нов подобен разговор в по- широк формат, на който да присъстват и представители на Министерство на образованието и науката, за да се обсъдят всички аспекти на разискваните теми.