Със студентския химн по традиция започна тържествената промоция на випуск 2019 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна. Двеста и двама абсолвенти – 118 бакалаври и 84-ма магистри, и многобройните гости изпълниха на 13 декември до краен предел една от най-големите аудитории в университета. „Обучението в Технически университет – Варна е не само условие за добра професионална реализация, но и и ценно време, когато идеалите, въображението, усилията, постиженията, приятелствата са заедно под един покрив.” – каза в своето академично приветствие към младите инженери и колегите им от социалния профил, деканът на факултета - доц. д-р инж. Бохос Апрахамян. – „Пожелавам Ви да продължите да се развивате, да сте винаги търсещи, да откриете най-доброто поприще за професионална реализация и да сте удовлетворени от това, което давате на обществото и от това, което получавате. Реализирайте надеждите, които днес академичното ръководство и преподавателите ви възлагат и останете наши колеги, партньори и съмишленици.” Деканът благодари на всички партньори от бизнеса, които подкрепят обучението на студентите във факултета, и специално се обърна с думи на признателност към родителите на абсолвентите. 

От името на Съвета на настоятелите на ТУ - Варна студентите поздрави инж. Димитър Голодов, който е възпитаник на Електротехническия факултет на ТУ – Варна и по настоящем е първи заместник-управител на „Елдоминвест” ООД.

С пожелание за професионално и лично щастие от името на академичното ръководство към абсолвентите се обърна доц. д-р инж. Мария Маринова - заместник-ректор на ТУ-Варна: „Ние, Вашите преподаватели, много се гордеем с Вас, защото всички знаем какви усилия положихте през последните няколко години, за да сме заедно днес на това тържество. Бъдете горди и Вие със себе си! И не мислете, че като Ви пожелаваме здраве и успехи, ние се сбогуваме с Вас  - напротив, вратите на университета остават отворени за Вас през целия Ви живот, надяваме се и много ще се радваме да се връщате тук! На добър час!”

По традиция първи получиха дипломите си студентите с отличен успех. Трима абсолвенти от випуск 2019 на ЕФ са носители на златна значка и петима са отличени със сребърна значка за успех над 5.50 от следването и държавните изпити. Дипломите и грамотите за отличен успех и постижения по време на обучението връчи доц. Мария Маринова. Дипломите на техните колеги връчиха ръководителите на обучаващите катедри „Електротехника и електротехнологии“, „Електроенергетика”, „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, „Електрообзавеждане на кораба“, „Социални и правни науки“. Преподавателите пожелаха на младите си колеги с постоянство, успех и удовлетворение да следват призванието си и да запазят чудесните спомени и приятелства от годините в университета.