По покана на катедра „Растениевъдство“ на 10 декември 2019 г. в Конферентната зала на Технически университет - Варна се проведе презентация на фирма Corteva Agriscience на тема: „Професионално ориентиране и реализация на агрономическите специалисти“.

Проф. Драгомир Пламенов – ръководител на катедра „Растениевъдство, представи гостите от Corteva Agriscience. Фирмата  получи през 2019 година на 25-то издание на Борсата за семена и посадъчен материал в Добрич голямата награда за най-иновативна компания в земеделския сектор

Пред бъдещите агроспециалисти бяха демонстрирани новите  дигитални технологии, които разработва Corteva Agriscience и възможностите за използването им в съвременните земеделски стопанства.

Георги Герджиков – промоутър „Големи клиенти“ за Североизточна България запозна бакалаврите от специалност „Агрономство“ и магистрите от специалност „Семепроизводство и растителна защита“ с перспективите за реализация като агрономи

Катедра „Растениевъдство“ организира по-късно през седмицата и един полезен практически семинар за студентите от професионалното направление с представители на Областна дирекция по безопасност на храните - Варна, отдел "Растителна защита". Темата на семинара беше "Приложение на продукти за растителна защита. Изисквания и правила за попълване на дневници за растителна защита".